Start

Nyheter

I blickfånget

Rektorsbrev juni 2018

Det har varit en varm avslutning på läsåret med de temperaturer vi haft i maj. Eleverna har tappert kämpat sig igenom skoldagarna. Vi har de bästa eleverna och vi är jättestolta över vad de åstadkommit!

Skolplattformen

Här hittar du mer information och hjälp om Skolplattformen

Arbetslag

Läs mer om våra arbetslag på lagens egna sidor.

Historia

Visste du att Raoul Wallenberg varit elev på Nya Elementar?
Lär dig mer om Nya Elementars historia!

Välkommen till Nya Elementar!

"På Nya Elementar ska varje elev känna att det som sker i undervisningen är så viktigt att det kan/vill man inte missa."

"På Nya Elementar ska varje elev trivas, känna sig accepterad samt acceptera andra."

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.