Till innehåll på sidan

Start

Nyheter

  • Specialkost

    Ny blankett för specialkost finns nu på hemsidan.

  • Filmklipp som ersätter föräldramöte

    Pga covid-19 och rådande situation i samhället har vi ersatt alla vårens föräldramöten med filmad information i kombination med skriftlig info.

I blickfånget

Skolplattformen

Här hittar du mer information och hjälp om Skolplattformen

Arbetslag

Läs mer om våra arbetslag på lagens egna sidor.

Historia

Visste du att Raoul Wallenberg varit elev på Nya Elementar?
Lär dig mer om Nya Elementars historia!

Välkommen till Nya Elementar!

"På Nya Elementar utvecklar du förmågor som stärker dig som individ så att du kan vara medskapare till en hållbar värld"