Start

Nyheter

I blickfånget

Rektorsbrev februari 2016

Som ni ska se i det här rektorsbrevet så händer det mycket på Nya Elementar. Mycket av det som händer är sådant vi själva initierat och vill utveckla, till exempel besöket av Google Expedition i bilden ovan, medan andra saker är sådant vi får förhålla oss till och göra det bästa vi kan av.

Arbetslag

Läs mer om våra arbetslag på lagens egna sidor.

Välkommen till Nya Elementar!

"På Nya Elementar ska varje elev känna att det som sker i undervisningen är så viktigt att det kan/vill man inte missa."

"På Nya Elementar ska varje elev trivas, känna sig accepterad samt acceptera andra."

Kalendarium

  • Heldag Sveriges nationaldag
  • 13:00-14:00 Skolavslutning

    Plats: Åkeshofs slott, 168 38 Bromma, Sverige

    Beskrivning: Gemensam avslutning för hela Nya Elementar.

  • Heldag Läsårets första dag
  • Heldag Höstlov
  • Heldag Terminens sista dag

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Följ oss på andra webbplatser