Trygghetsgruppen

Skolans trygghetsgrupp består av pedagoger från samtliga arbetslag, kurator, skolsköterska samt vaktmästare. Gruppen träffas regelbundet för att följa upp trygghetsarbetet på skolan. Gruppen kartlägger respektive verksamhets trygghetsfrågor. Det förebyggande trygghetsarbetet präglar gruppens möten. Gruppen leds av en biträdande rektor, detta gör att information, beslut och kännedom i elevärenden som rör tryggheten på skolan, snabbt når ledningsgruppen. Utöver gruppens gemensamma möten har representanter från f-3, 4-6 och 7-9 gemensamma möten. På detta sätt blir alla våra möten mer effektiva och det främjande arbetet kan bli mer specifikt, t.ex. blir det främjande arbetet med verbala kränkningar annorlunda i år 3 jämfört med i år 8.

Skolan har kamratstödjare i varje mentorsgrupp från årskurs tre som regelbundet träffar de vuxna representanterna i trygghetsgruppen för att följa upp hur eleverna har det i skolan, övrig personal får en snabb återkoppling och allt dokumenteras. Skolan har utvecklat sin egen modell för hur kamratstödjarna involveras i vårt trygghetsarbete. Våra kamratstödjare genomgår en utbildning som vi har utarbetat på skolan för att få en ökad trygghet i sitt uppdrag. Trygghetsgruppen ansvarar för att skolans likabehandlingsplan revideras varje år. De ansvarar för de kartläggningar och utvärderingar som ligger till grund för likabehandlingsplanen. Vår likabehandlingsplan är nu genomarbetad och välfungerande för att möta de riktlinjer som finns i den nya skollagen.

Dela:
Kategorier: