Till innehåll på sidan

Trivselregler

Skolans trivselregler

Vi är många på vår skola. För att allt ska fungera bra och trivsel råda har vi följande utgångspunkter för vår samvaro:

Utgångspunkten för all verksamhet på Nya Elementar är att Du ska vara mot andra på samma sätt som Du vill att de ska vara mot Dig.

På Nya Elementar tar vi ansvar och visar respekt för varandra. Ingen ska bli kränkt, mobbad eller utfryst. Alla har rätt att få vara med och få känna sig trygga.

Vi måste respektera varandra ”…utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.”

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Läs om skolans ordningsregler här. (Pdf)

Dela:
Kategorier: