Trivselregler

Vi är många på vår skola. För att allt ska fungera bra och trivsel råda har vi följande utgångspunkter för vår samvaro:

Utgångspunkten för all verksamhet på Nya Elementar är att Du ska vara mot andra på samma sätt som Du vill att de ska vara mot Dig.

På Nya Elementar tar vi ansvar och visar respekt för varandra. Ingen ska bli kränkt, mobbad eller utfryst. Alla har rätt att få vara med och få känna sig trygga.

Vi måste respektera varandra ”…utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.”

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

För elever och personal gäller:

  1. Vi ska komma till skolan rätt förberedda för det arbete som ska utföras under dagen. Vi ska ha med oss rätt utrustning och komma till rätt plats i rätt tid.
  2. Under lektionstid och i matsalen ska våra ytterkläder vara avtagna. Keps och mössa räknas som ytterplagg. Hantverkshuset, Hus E och markerade utrymmen är skofria.
  3. Vi använder ett trevligt språk i skolan.
  4. Under lektionstid är det mat-, godis- och dryckesfritt. Mobiltelefonen skall vara avstängd.
  5. Rökning eller snusning är inte tillåten inom skolans område.
  6. Vi tar inte med oss farliga saker till skolan.
  7. Vi kastar inte snöbollar inom skolans område.
  8. Vi är rädda om skolans miljö. All skadegörelse är förbjuden och ska ersättas.

När ordningsreglerna inte följs noteras detta med en kommentar i frånvarosystemet och hemmet meddelas via utskrift av frånvaron. Om ordningsreglerna bryts vid upprepade tillfällen tar mentorn kontakt med hemmet för diskussion om vidare åtgärder.

Dela: