Till innehåll på sidan

Vintergatan

Vintergatan arbetar med de yngre åldrarna F-3 och har öppet måndag-fredag
07.00-18.00. Arbetslaget består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter som ansvarar för elevens hela dag, såväl undervisning som skolbarnomsorg.

För att komma i kontakt med respektive årskurs:

Fsk: 076 -120 77 01

Åk 1: 076 - 120 77 02

Åk 2: 076 - 120 77 04

Åk 3: 076 - 120 77 62 

Antal: 49