Till innehåll på sidan

Specialkost

Antal: 1

  • Elevhälsa

    I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet stadgas att undervisningen och elevhälsans verksamhet ska utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

    Kategorier: