Till innehåll på sidan

Skolval och ansökningsblankett

Här hittar du information och ansökningsblanketter till Nya Elementar och Bromma Kyrkskola

Alla elever som vill är välkomna att ansöka till Nya Elementar. Vi tar främst emot elever till förskoleklass och årskurs 7, men naturligtvis går det att söka till skolan oavsett årskurs.

Ansökan inför läsåret 2021-22

Den 15 januari öppnar antagningstjänsten för ansökningar för förskoleklass eller elever som behöver byta skola inför augusti 2021. Skolsöksperioden stänger den 15 februari. Inför skolsöksperioden skickas en broschyr med information om valet från Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Söka skola guide

Under skolsöksperioden sker urvalet med hänsyn till den relativa närhetspricipen, vilket innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts båda barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen. (Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar - inte fågelvägen.)

Regler för antagning 

Ansökan utanför den ordinarie ansökningsperioden 

När skolan får in en ansökan utanför skolsöksperioden kontaktar vi den sökande enbart om det finns plats. Urvalet sker som vanligt med hänsyn till den relativa närhetsprincipen. Ansökan finns inte kvar i någon kö på skolan, utan en ny ansökan behöver skickas till skolan inför varje nytt läsår. 

Elever folkbokförda i annan kommun

En elev som är folkbokförd i annan kommun än Stockholm tas emot i mån av plats, ett läsår i taget. Du måste tänka på att ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår, även om barnet redan har en plats på skolan idag.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett till Nya Elementar och Bromma Kyrkskola skickas till:

Nya Elementar
Bergslagsvägen 80
168 55 Bromma
E-post: nyaelementarskolan@edu.stockholm.se

Om du har frågor om våra skolor och kring ansökan är du välkommen att kontakta Skolexpeditionen.

Skolexpeditionen

När nya grupper på Nya Elementar skapas utgår vi från följande riktlinjer:

  • Vi blandar elever från olika områden och förskolor/skolor
  • Vi strävar efter en jämn könsfördelning
  • Vid skapandet av fungerande grupper är information från avlämnande förskola/skola av stor vikt
  • Elever som börjar på Nya Elementar ska helst inte behöva komma ensam till en grupp utan någon tidigare klasskamrat

Du som är nyanländ

Du som är nyanländ till Sverige ska vända dig till START Stockholm för att få hjälp med skolplacering. Mer information finner du här:

socialtstod.stockholm/nyanlanda

START Stockholm
Hornsgatan 124
117 28 Stockholm
Telefon: 08-508 335 00
E-post: start-mottagningen@edu.stockholm.se

 

Dela: