Skolråd

Skolrådet träffas en gång per år och är ett forum för samverkan mellan skolan och
föräldrar.
 

Här hittar ni protokoll och minnesanteckningar från skolrådets senaste möte.