Till innehåll på sidan

Satelliten

Välkomna till Satelliten!

Satelliten är Nya Elementar och Lyrans fritidsklubb för eleverna på Lyran i åk 4-6.
Hos oss finns det många aktiviteter att välja på. Det går också bra att ta det lugnt och varva ner efter skoldagen. När barnen börjar på mellanstadiet ändras en hel del gällande t ex morgonomsorg och även styrda aktiviteterna är. På mellanstadiet har vi ingen morgonomsorg i våra lokaler. Är det så att föräldrarna p g a särskilda skäl har behov av morgonomsorg ordnar vi det på vårt lågstadium och då måste ni höra av er till mellanstadiets biträdande rektor kring det. Skolan öppnar kl 07.50 på mellanstadiet och det finns ingen tillsyn i våra lokaler innan dess.

Vi är en fritidsklubb som älskar när saker händer. Tillsammans skapar vi aktiviteter utifrån barnens önskemål. Vi jobbar även för att alla ska känna sig välkomna och vi erbjuder alla våra elever ett brett utbud av aktiviteter, bl a skapande verksamhet, idrottsaktiviteter, pyssla, måla, till att programmera och så självklart valfria aktiviteter. Vi arbetar mycket med digitala verktyg som t ex Minecraft, Kodning och Scratch, dessa arbetar vi med på tisdagar och torsdagar. Vi visar film varje fredag. Vi har även månadskalas sista fredagen i slutet av månaden, då bjuder vi på glass och ibland popcorn.

Håll gärna koll på vår information som vi med jämna mellanrum lägger på Skolplattformen.Vår profil är att vi jobbar för att alla ska känna sig välkomna och trygga i en rolig och jämställd miljö. Vi lägger stor vikt vid konflikthantering och att lyssna på eleven.

Vi arbetar också efter ett lösningsfokuserat arbetssätt och det innebär att vi utgår från individens egna styrkor och förmågor. Tillsammans arbetar vi för att stärka och lyfta fram det positiva hos eleven. Satelliten har enkla och tydliga regler utifrån skolans likabehandlingsplan som säger att ingen får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

På fritidsklubben får alla möjligheten att påverka och vara delaktiga i planering av aktiviteter. Vi äter mellanmål i Satellitens lokaler mellan 14.30- 15.30.

Mobilförbud råder hela skoldagen och på fritidsklubben!

Vi som arbetar på Satelliten är:

  • Sebastian Da Silva
  • David Sjöberg (samordnare)
  • Madeleine Palmberg
  • Merhawi Michael Wolday
  • Corinne Perenius
  • Habib Nasrollahzadeh

Då vi infört mobilförbud på fritidsklubben så vill vi att ni observerar att det är dessa nummer ni kan nå fritidsklubben och därmed era barn:

  • 076 129 40 99 (Sebastian åk 4-6)
  • 076 825 46 88 (Madeleine åk 4)
  • 076 825 29 26 (David samordnare åk 5-6)

Dessa nummer kommer någon från fritidsklubben att svara på varje dag följande tider: Klockan 14:00-17:00

Varmt välkommen!

 

Dela: