Till innehåll på sidan

Satelliten

Satelliten är Nya Elementars och Lyrans fritidsklubb för elever i årskurs 4–6

Vår omsorg

På Satelliten finns det många aktiviteter att välja på. Det går också bra att ta det lugnt och varva ner efter skoldagen. När barnen börjar på mellanstadiet ändras en hel del gällande till exempel morgonomsorg och även styrda aktiviteter. På mellanstadiet har vi ingen morgonomsorg i våra lokaler. Har du som vårdnadshavare särskilda skäl till behov av morgonomsorg ordnar vi det på vårt lågstadium och då måste du höra av dig till mellanstadiets biträdande rektor. Skolan öppnar klockan 07.50 på mellanstadiet och det finns ingen tillsyn i våra lokaler innan dess.

Våra aktiviteter

Vi är en fritidsklubb som älskar när saker händer. Tillsammans skapar vi aktiviteter utifrån barnens önskemål. Vi jobbar för att alla ska känna sig välkomna och vi erbjuder våra elever ett brett utbud av aktiviteter, bland annat skapande verksamhet, idrottsaktiviteter, pyssla, måla, till att programmera och så självklart valfria aktiviteter. Vi arbetar mycket med digitala verktyg som t ex Minecraft, Kodning och Scratch, det arbetar vi med på tisdagar och torsdagar. Vi visar film varje fredag. Vi har även månadskalas sista fredagen i slutet av månaden och då bjuder vi på glass och ibland popcorn.

Vårt arbetssätt

Vår profil är att vi jobbar för att alla ska känna sig välkomna och trygga i en rolig och jämställd miljö. Vi lägger stor vikt vid konflikthantering och att lyssna på eleven. Vi arbetar med ett lösningsfokuserat arbetssätt och det innebär att vi utgår från individens egna styrkor och förmågor. Tillsammans arbetar vi för att stärka och lyfta fram det positiva hos eleven.

Satelliten har enkla och tydliga regler utifrån skolans likabehandlingsplan som säger att ingen får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

På fritidsklubben får alla möjligheten att påverka och vara delaktiga i planering av aktiviteter.

Vi äter mellanmål i Satellitens lokaler mellan 14.30- 15.30.

Mobilförbud råder hela skoldagen och på fritidsklubben!

Håll gärna koll på vår information som vi med jämna mellanrum lägger ut på Skolplattformen.

Vi som arbetar på Satelliten är:

  • David Sjöberg (samordnare)
  • Sebastian Da Silva
  • Madeleine Palmberg
  • Merhawi Michael Wolday
  • Corinne Perenius
  • Habib Nasrollahzadeh

Kontaktuppgifter 

Då vi infört mobilförbud på fritidsklubben är dessa nummer du når oss och därmed ditt barn:

  • 076–825 29 26 (David samordnare åk 5-6)
  • 076–129 40 99 (Sebastian åk 4-6)
  • 076–825 46 88 (Madeleine åk 4)

Bäst tid att ringa är mellan klockan 14:00-17:00.

Varmt välkommen!

 

Dela: