Satelliten

Välkomna till Satelliten!

Satelliten är Nya elementar och Lyrans fritisklubb för eleverna på Lyran i åk 4-6.
Hos oss finns det många aktiviteter att välja på. Det går också bra att ta det lugnt och varva ner efter skolan. Som förälder är du alltid välkommen till oss på klubben.

Vi är en fritidsklubb som älskar när saker händer. Tillsammans skapar vi aktiviteter utifrån barnens önskemål. Vi jobbar även för att alla ska känna sig välkomna och vi erbjuder alla våra elever ett brett utbud av aktiviteter, bl a skapande verksamhet, idrottsaktiviteter, pyssla, måla, till att programmera och så självklart valfria aktiviteter. Vi arbetar mycket med digitala verktyg som t ex Minecraft, Kodning och Scratch. Vi visar även film varje fredag.
Håll gärna koll på vår veckokalender som finns på vår hemsida för att få veta vad som händer just denna vecka.

Vår profil är att vi jobbar för att alla ska känna sig välkomna och trygga i en rolig och jämställd miljö. Vi lägger stor vikt vid konflikthantering och att lyssna på eleven.
Vi arbetar också efter ett lösningsfokuserat arbetsätt och det innebär att vi utgår från individens egna styrkor och förmågor. Tillsammans arbetar vi för att stärka och lyfta fram det positiva hos eleven.

Satelliten har enkla och tydliga regler utifrån skolans likabehandlingsplan som säger att ingen får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionsnedsättning eller sexuellt läggning.

På fritisklubben får alla möjligheten att påverka och vara delaktiga i planering av aktiviteter. Vi äter mellanmål i skolans matsal

Varmt välkomna till oss!

Vi som arbetar på Satelliten är:
Sebastian Da Silva
David Sjöberg
Madeleine Palmberg
Carina Roxhagen
Joe Jobe

Telefonnummer till Satelliten: 076-1292709, 076-8252926 eller 076-1294099.
Telefontider: Skoldagar mellan 08:00 - 17:00, lovdagar mellan 08:30 - 17:00

Dela: