Vintergatan

Vintergatan arbetar med de yngre åldrarna F-3 och har öppet måndag-fredag
07.00-18.00. Arbetslaget består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter som ansvarar för elevens hela dag, såväl undervisning som skolbarnsomsorg.

Antal: 30