Ledningsgrupp

Ledningsgruppen utgörs av biträdande rektorer från alla skolans arbetslag samt av rektor.