Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam är en resurs som ska stödja det dagliga elevhälsoarbetet. Detta sker genom insatser direkt till elever och föräldrar samt genom stöd till mentorer, lärare och övrig personal. I elevhälsoteamet ingår rektor, kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.