Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam är en resurs som ska stödja det dagliga elevhälsoarbetet. Detta sker genom insatser direkt till elever och föräldrar samt genom stöd till mentorer, lärare och övrig personal. I elevhälsoteamet ingår rektor, kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.