Rektorsbrev september 2014

Hösten är här och skolarbetet ångar på för elever och personal. Efter en intensiv uppstart som innehållit projekt, utvecklingssamtal och aktiviteter för att nya grupper ska lära känna varandra kan det vara skönt att den vanliga veckolunken kan få gälla en tid.

Jag är inne på min tredje vecka som tillförordnad rektor och har satt mig in i en hel del nytt. Jag har också skaffat mig en bättre överblick över skolans olika verksamheter. Nya Elementar präglas av ett generöst samarbetsklimat och att vi håller de mjuka värdena högt. Vi vet att trygghet, trivsel och positiva förväntningar på eleverna är en förutsättning för att inlärning ska kunna ske

Det pågår en rekryteringsprocess med mål att skolan ska ha en ny rektor på plats vid vårterminens start. I dagsläget genomförs en första intervjurunda. Då mitt uppdrag under hösten i första hand är av förvaltande karaktär är de att skönt att konstatera att det finns väldigt mycket bra på skolan att förvalta och slå vakt om.

Med vänlig hälsning

Bengt Axelsson
Tf. rektor

Dela:
Kategorier: