Rektorsbrev september 2012

Så är skolan igång igen…
  
Jag hoppas du som är elev på Nya elementar har haft en bra skolstart och att du funnit dig väl tillrätta med dina skolkamrater, dina lärare och våra fina lokaler.
Jag hoppas att du som är förälder till barn som går på Nya elementar känner en glädje i att ditt barn får gå på en bra skola där personalen på alla sätt vill sätta eleven i centrum.

Skolan har nu varit igång i två veckor och det känns som om vi kommit igång bra. Skolan är återigen fylld med aktivitet, precis som det ska vara. Under sommaren har skolans lokaler rustats upp. Väggar har målats, golv har bonats och några nya möbler har handlats in. Tillsammans får vi nu ta ansvar för att vår skola får fortsätta att vara en härlig plats att vara på. Viktigast av allt är att vi inser att vårt bemötande av varandra har en avgörande betydelse för hur skolan kommer att vara. Om vi möter varandra med respekt, med uppmuntrande ord och med en positiv attityd så kommer läsåret 2012/13 bli det bästa vi varit med om. Min förväntan på detta läsår och på oss alla som är delaktiga i Nya elementar är oerhört stor och jag är säker på att vi tillsammans kan vara forma den allra bästa skolan.

Uppstarten av terminen har påverkats av det tragiska beskedet om att en pojke i högstadiet i Abrahamsbergsskolan har tagit sitt liv.
Pojken kände många på Nya Elementar och somliga drabbades av sorg efter en kär vän. Andra blir, liksom många av oss vuxna, drabbade av själva det faktum att ett barn tagit sitt liv. Om igen påminns vi om livets skörhet och vikten av att vi är nära och pratar med våra barn och ungdomar, också om allvarliga saker.
Om ni är oroliga för ert barn eller har frågor och tankar som berör detta är ni välkomna att höra av er till skolans kurator Petter Iwarsson. Ni ska också veta att jag själv, ledningsgruppen, skolans elevhälsoteam och samtlig personal finns här för att skapa bästa möjliga skolsituation för era barn. Tveka inte att höra av er till någon av oss.

Våra tankar går till berörd elev och hans familj.

 

Till ett nytt läsår hör en del viktig information som vi vill att ni tar del av:

Välkommen på konsert den 9/10
Under september månad arbetar niorna i Vega och Sirius med projektet I have a dream tillsammans med Lasse Axelsson och hans musiker. Slaveriet och Medborgarrätts-rörelsen är fokus och i kampen för frihet har Gospeln haft en central roll. Kopplingar görs även till situationen i världen idag. Lasse Axelsson är bland annat känd för sin kör Sjung nu och har i över 20 år arbetat med att förankra Gospeln i Sverige. Tisdagen den 9/10 kl 18.30 bjuder vi in föräldrar, syskon och vänner till en konsert i Bromma gymnasiums aula. En inbjudan kommer längre fram.

Ledighet under terminerna
Vi vill påminna om reglerna kring ledigheter under terminerna. Under vårterminen vid de veckor som då årskurserna 3, 6 och 9 har nationella prov kommer inga ledigheter att beviljas för dessa elever. Tänk på detta innan ni bokar resor.

Alla elever har skolplikt och skolan garanterar eleverna ett visst antal undervisningstimmar under elevernas hela skoltid. Vi får enligt skollagen bevilja max 10 dagar på ett läsår för enskilda angelägenheter av stor vikt och vi kommer att göra bedömningar i varje enskilt fall. Bedömningen kommer att avse elevens studiesituation, möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen samt frånvarons längd.

Edmodo
Edmodo tar över efter INFOMENTOR och är vår nya webbaserade informationskanal där elever, vårdnadshavare och personal kan kommunicera om skolarbetet. På Edmodo kommer det att finnas en grupp för varje år och arbetslag, t.ex. Capella år 6.

I Edmodos kalender kommer respektive lärare att lägga in läxor och arbetslaget kan också informera om föräldramöten och utflykter.
Under varje grupp finns varje ämne representerat, där lärare kan lägga ut pedagogisk planering eller andra arbetsuppgifter.
För att få tillgång till Edmodo och ditt barns grupp behöver du bli medlem och ansöka om tillhörighet till aktuell grupp. Mer information kommer vid höstens föräldramöten.

Release för Edmodo är den 17 september!

MOOF
Stockholms skolwebb erbjuder ett nytt verktyg, meddelande om ogiltig frånvaro, nu kan vårdnadshavare få meddelande, via SMS och/eller e-post, att ogiltig frånvaro registrerats för vårdnadshavarens barn. Frånvaro räknas som ogiltig om en elev uteblir utan att vara sjuk eller utan att ha beviljats ledighet från del av eller hel skoldag. Även sen ankomst räknas som ogiltig frånvaro, om den inte är anmäld i förväg av vårdnadshavare. Mer information kommer även om detta vid höstens föräldramöten och/eller utvecklingssamtalet.

App för Iphone
Jag vill även göra er uppmärksamma på att den ”app” för Iphone som en av våra elever tog fram under förra året inom kort finns att ladda ner i en uppdaterad version för detta läsår. Här får man tillgång till schema, dagens skolmeny samt kontaktuppgifter för skolan. En ”app” för android är under produktion.

Med vänlig hälsning

Michael Martinson
rektor

Dela:
Kategorier: