Till innehåll på sidan

Rektorsbrev oktober 2016

Vi är halvvägs in i höstterminen, och jag kommer att göra rektorsbrevet lite längre än vanligt då jag vill få plats att ge exempel på den pedagogiska utvecklingen som pågår överallt på Nya Elementar. Men först lite uppdaterad information.

Prioriteringen i skolans kapacitetsökning var under våren och sommaren att få paviljongen på plats. Den kom på plats i tid och är i princip klar. Det som återstår är asfaltering under höstlovet. Elever och personal har varit positiva till de nya lokalerna.

Efter paviljongbyggnationen har det inte varit något nytt att rapportera kring kapacitetsökningen. Nu tar man fart inför nästa fas och vi har nyss haft ett startmöte med Utbildningsförvaltningen och SISAB som resulterade i utredning av matsal, kökets kapacitet och slöjdsalar. Dessa är de akuta flaskhalsarna inför en utökning av antalet elever.

För att kunna ta emot fler elever till nästa läsår måste en lösning av matsalen vara på plats. Två utredningar av matsalen kommer att ske samtidigt: en hur vi löser behovet av fler matsalsplatser tills en permanent utbyggnad av matsalen står klar, och en utredning om en permanent lösning.

Till det här läsåret har vi gjort förändringar i matsalsschemat, bland annat att de yngsta barnen äter tidigare än förut och de äldre senare. Matsalsschemat ser ut som det gör dels på grund av att vi måste använda matsalen effektivt, och dels då de äldre elevernas skoldag startar kl 9, ca en timme senare än tidigare. Forskning stöder att det är bättre för ungdomar att börja senare på dagen, och de äldre eleverna är jättenöjda med förändringen.

Under första halvan av terminen hände två saker i Bromma som gör att vi som skola måste tänka till och säkerställa att vårt trygghets- och säkerhetsarbete fungerar som det ska. Den ena gällde en man som släpptes efter polisförhör och den andra en flicka som blev skadad av en basketställning på Olovslundsskolan. I samband med medianyheten om den frisläppta mannen skärpte vi blanda annat vår tillsyn i samband med uteaktiviteter. En av svårigheterna i det fallet är att inte ha tillgång till information som till exempel polisen har. I samband med olyckan med basketställningen säkerställde vi att Sisab genomför regelbundna kontroller av t ex ledredskap och att vi får besiktningsprotokollen. Sisab har också genomfört en extra kontroll av våra basketställningar.

För att gå över till roligare saker så var det mycket glädjande att IKT-gruppen som leder vårt arbete med digitalisering fick Stockholms pris som årets arbetslag. Skolan går som resten av samhället mot en digitalisering. I Stockholms vision ingår att bland annat en bra skola för alla, en världsledande kunskapsregion och världens smartaste stad. Jag vill att Nya Elementar är en skola som ligger i framkant i Stockholms utveckling.  

Grattis till vår Grundsärskola som haft en inspektion från Utbildningsförvaltningen och fick toppbetyg rakt igenom.

Här är två exempel som samstämmer med vad forskning visar är viktigt för framgångsrik undervisning:

Blue-bot-robotar hälsar på i åk 5 (bild 2 i bilspelet ovan)

I åk 5 har vi börjat med programmering, och idag var det dags att testa robotarna Blue-bot, och sen skriva en instruktion med robotens programmeringsspråk (pilar).

Uppdrag:
Att lägga en programmeringskod så att Blue-bot går från punkt A-B.

Mål:
Att träna programmeringskod-språk och hitta buggar.

  1. Bestäm punkt A och B
  2. Bestäm vägen mellan A och b och markera den.
  3. Lägg ut koden (pilarna) hela vägen. Lägg dem uppifrån och ner, från höger till vänster, läsriktingen.
  4. Programmera Blue-bot
  5. Testa
  6. Leta buggar och testa igen
  7. Ni har 20 minuter på er

Dags att testa en annan grupps programmeringskod och se om ni får roboten att gå rätt. En annan grupp kommer att testa er kod. Hjälp varandra att tolka och förtydliga koden.

Eleverna sa att de både har haft roligt och lärt sig flera saker, bl a att läsa och följa instruktioner, att samarbeta och vad knapparna betyder på roboten. Jag har fått syn på samarbete, engagemang, kreativitet, logiskt tänkande, systematiskt arbete och lösningsinriktat arbete där nya begrepp används i kommunikationen.

Nästa steg är att vi ska göra enkla blockprogrammeringar på datorn.

Tänkarkartor – Apollo åk 7 (bild 3 i bilspelet ovan)

Eleverna i Apollo 7 har använt sig av en tänkarkarta för att reflektera kring sin egen inlärning och utveckling i svenska, samt vilka strategier man använder om man inte förstår eller om man misslyckas. På detta sätt blir deras lärande synligt och jag som lärare får viktig feedback som jag kan använda för att planera min framtida undervisning.

 

Varma hälsningar,

Mikael Odin
Rektor

 

 

 

Dela:
Kategorier: