Rektorsbrev oktober 2015

Inför höstlovet har vi delat ut majoriteten av elevdatorerna som ingår i vår IT-satsning, resterande elevdatorer kommer att delas ut under vecka 45. Responsen från eleverna har varit mycket positiv. Att eleven får en egen dator är som jag sagt tidigare en av bitarna i att utveckla det pedagogiska arbetet. Jag tror att i vår ständigt pågående utveckling av undervisningen så kan det här ge en extra skjuts och stimulans. Det är redan mycket innovativ undervisning med stöd av IT, och på lovet har vi utbildning och work-shops för personalen för att få bredd och ett bra avstamp i vår IT-utveckling. Det kommer att vara ett återkommande tema på studiedagar.

Vi läsårsstarten gick vi över till Skolwebben som vår kommunikationskanal. Återkopplingen har innehållet både positiva och mer kritiska synpunkter, samt frågor hur man gör rent praktiskt. Många synpunkter har handlat om inloggningen och varför man måste använda bank-id. En dom från Förvaltningsrätten bekräftar Datainspektionens linje om krav på bank-id för att föräldrar ska kunna ta del av integritetskänsliga uppgifter om eleverna. Bland de positiva synpunkterna är att det är upplevs enklare än man trodde med inloggning via bank-id. Från elevhåll saknar man någon funktion som tidigare fanns i mobilen, men upplever ämnesbloggarna som mycket bra. Ni föräldrar har varit jättebra på att skriva på och lämna in avtalen. Det underlättar vårt jobb – tack!
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/losenord-racker-inte-for-integritetskansliga-elevuppgifter

Vi har många studiebesök som vill se vår skola. Den här veckan kom svenska och norska rektorer på besök. De är ju nyfikna på hur eleverna upplever vår skola och frågar eleverna om det. Jätteroligt när eleverna berättar att de har bra lärare och får hjälp när de behöver det – det är väl det viktigaste!

Vänliga hälsningar

Mikael Odin
Rektor

Dela:
Kategorier: