Rektorsbrev oktober 2012

Så är vi mitt uppe i hösten och höstlovet står för dörren.

Som ni sett har Nya elementar hamnat i ett media fokus under förra veckan. Detta då Stockholms stad berättat hur man bestämt att man skulle fördela lärarnas lönepott. I årets avtalsrörelse lyckades lärarna få till ett avtal på 4,2% men när detta skulle fördelas ut på Stockholms ca 120 skolor ville man statuera exempel på skolor som inte når upp till de kunskapsresultat man från utbildningsförvaltningen förväntade sig. Man mäter skolor utifrån ett statistiskt mätintrument som kallas ”Välskötta skolor” och i detta mäts fyra variabler: kunskapsresultat, ekonomihantering samt elevers och personalens nöjdhet med sin skola. På de tre senare når Nya Elementar topp betyg men Utbildningsförvaltningen menar att utifrån de socioekonomiska villkor som gäller för elever på Nya Elementar så borde vår skola nå ännu längre än vi gör när det gäller elevernas kunskapsresultat. (För dem räcker inte att 91% har betyg i alla ämnen,  att 98% är gymnasie behöriga, att 97 % klarar NP samt att vi har ett betygssnitt på 244p)

Som ansvarig för Nya Elementars verksamhet vet jag att vi gör ett mycket gott arbete och jag och min personal känner inte igen oss i den bild som genom media nu sprids om vår skola. Vi vet att de elever som gått på Nya Elementar har fått rättvisa betyg och genom att följa våra elevers fortsatta utveckling när de lämnat skolan ser vi att vi gett eleverna en mycket bra kunskapsbas att stå på inte bara för fortsatta studier utan i livet. Vi känner oss missnöjda med hur statistiken hanteras i staden och menar att det inte visar på hela sanningen. Men just nu får vi acceptera stadens bedömning som ger oss som skola ett mindre löneutrymme att fördela till vår personal.

Det som står klart för oss som finns knutna till Nya Elementar är att vi är en fantastiskt skola som gör allt för att våra elever ska få med sig det de behöver i sina ”livsryggsäckar” av kunskaper och färdigheter för sina liv. Tro inte att vi tappat modet, inspirationen och gnistan att visa staden men framför allt er som är elever här att ni går på den allra bästa skolan i Stockholm.

Förändringar
Till starten av nästa läsår kommer det att ske en avgörande förändring av skolverksamheten i Bromma stadesdel. Årskurs 6 som fram till nu varit en del av högstadieorganisationen på alla skolor i bromma kommer pga den nya läroplan som kom 2011 att flyttas tillbaka till sina respektive f-5 skolor. Årskurserna 4-6 kommer från och med nu att bilda ett mellanstadium. För oss på Nya Elementar innebär det att vi fr o m hösten 2013 inte tar emot några nya åk 6 elever. Vi kommer istället på sikt att utöka vår f-5 verksamhet från dagens en klass i varje årskurs till två klasser i varje årskurs f-6. Till hösten räknar vi med att starta två förskoleklasser samt att erbjuda plats för elever i årskurserna 4-6 som bor inom vårt skolområde och önskar byta till Nya Elementar redan nu.

Under hösten arbetar en arbetsgrupp för att planera för nästa läsår. De kommer lägga fram ett förslag till skolans personal i början av november. Vi vill gärna presentera och samtala med er som är vårdnadshavare till elever på Nya Elementar och berätta om våra tankar och de problemställningar vi står inför. Därför  inbjuder till ett informationsmöte  om framtiden den xx november kl 18.30 i vår Aula.

Viktig föreläsning!
Jag vill också passa på att påminna om den 13 november 18.00-19.30 då du som förälder inbjuds till en föreläsning i skolans aula där Lotta Polfeldt och Petter Iwarsson föreläser på temat: Psykisk hälsa och ohälsa. En föreläsning om hur vi kan stärka självkänsla och i övrigt stötta i rollen som föräldrar. Den 13 och 15/11 kommer vi att genomföra motsvarande föreläsning för alla elever i åk. 6-9. Då kommer föreläsningarna att följas upp med samtal i mentorsgrupperna. Vi hoppas och önskar att samtalen fortsätter hemma. Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Michael Martinson
rektor

Dela:
Kategorier: