Rektorsbrev november 2013

Hösten är här och med den ett skönt och avkopplande höstlov. Vi är halvvägs inne i höstterminen och nu känns inte namnen på våra arbetslag så nya längre. Starten på läsåret 2013/14 har fungerat över förväntan. Lärare och elever har funnit sig tillrätta med förändringarna. Det finns en del saker vi behöver justera men i stort ser vår nya organisation ut att fungera väl.

I september fick vi ta del av Stockholms stads samlade statistik som tagits fram utifrån de brukarundersökningar som genomfördes i våras. Siffrorna visar att vår skola är den skola i Stockholm som har de mest nöjda eleverna och vårdnads havarna av alla skolor i Stockholm. Det är vi mycket glada för! Tack för den responsen.

Vi är också mycket glada över vår nya hemsida. Den presenterar Nya Elementar på ett fint sätt. Ökningen av besökare på hemsidan har ökat med 300% så vi ser en tydlig trend att fler och fler hittar fram till sidan. Just nu kan ni läsa om årskurs 9 där alla elever tillsammans blev en stor gospelkör och lite från förskoleklassernas senaste upptåg.  Har du inte besökt den ännu är du välkommen att logga in på nyaelementar.stockholm.se.

Den 12 november kommer skolan att få skolinspektionen på besök. Med jämna mellanrum besöker skolinspektionen alla landets skolor och ser över verksamheten, ger kritik och förslag på saker som kan/bör förändras/förbättras. När de har inspekterat färdigt kommer de med ett utlåtande om skolan som blir offentligt och som då kan läsas på vår hemsida (Se vidare i bilaga från skolinspektionen som bifogas detta brev.)

Skolans föräldraförening arbetar för att få fler föräldrar att engagera sig. De inbjuder till en byteslördag den 9 november mellan kl 10-13 på skolan. (se vidare affischer på skolans anslagstavlor). Vill du engagera dig i föräldraföreningen ta kontakt med föreningens ordförande Gunilla Efraimsson (epost: gunilla.efraimsson2@gmail.com) För oss som arbetar i skolan är stödet från er föräldrar ovärderligt.

Med önskan om en fortsatt skön höst!

Michael Martinson
Rektor

Dela:
Kategorier: