Rektorsbrev mars 2013

För några veckor sedan såg jag vårblommor som tittade fram ur den upptinade marken och gladde mig över att våren var i antågande… men vintern ville visst vara kvar en liten stund till. Nu spår man att om några dagar så blir det en värmande förändring.

Omorganisation
Förändring är temat för detta år. Den omorganisation av skolan som vi i tidigare informationsbrev och vid olika möten talat om genomförs till höstterminen. Uppställningen av hur lagen ska se ut och var de ska placeras i skolan är nästan klar och vi hoppas och tror att det ska bli bra för alla. I maj kommer vi informera er som är elever och vårdnadshavare om hur det blir så alla får tid att ställa in sig på förändringen innan hösten drar igång. Det vi redan nu vet är att det blir några lärarbyten för alla. Dels kommer några lärare att sluta och dels måste några lärare byta lag för att följa andra elevgrupper. Till detta hör även att vårt utökade låg och mellanstadium behöver lärarkompetens och några lärare kommer därför att flytta sin tjänstgöring från de äldre till de yngre eleverna.

Antagning av nya elever
Många barn har sökt plats på Nya Elementar till hösten då vi startar två nya förskoleklasser samt utökar vår verksamhet med parallella klasser i årskurserna 3-5. Antagningen till dessa är nu klar och vi väntar svar före påsk om de elever som erbjudits plats tackar ja. Pga det höga söktrycket i Bromma har vi likt övriga skolor i stadsdelen blivit tvungna att i förskole-klasserna ta in upp till 27 elever per klass.

Mitterminskonferens
Under veckan som gått har arbetslagen för årskurserna 6-9 haft mitterminskonferens. Denna konferens är en avstämning där vi följer upp alla skolans elever och ser om vi behöver ge bättre stöd till de som ännu inte riktigt nått sina mål. Sammanfattningen av dessa konferenser är att våra elever arbetar intensivt för att nå de mål som de satt upp för sin utbildning. För årskurs nio som om drygt två månader lämnar Nya Elementar är det särskilt viktigt då resultaten skapar möjligheter i det pågående gymnasievalet.

Nationella prov
Årskurserna 3,6 och 9 är inne i en intensiv period av nationella prov. Dessa prov tar en hel del tid i anspråk.  Vi vill understryka vikten av att alla elever gör proven. De ger oss en god avstämning av hur bra skolan personal lyckas i sitt uppdrag och det säkrar att vi sätter rättvisa betyg.

Moderna språk
När det gäller betyg i moderna språk har vår Studie och yrkes vägledare Ulrika sammanställt en kort information som är viktig att ta till sig, särskild för de som eventuellt går i tankar att välja bort detta. (Obs! Denna information gäller ej årets åk 9)

Det är allt för många elever som väljer att hoppa av modernt språk i grundskolan därför vill regeringen uppmuntra eleverna att välja att läsa flera språk och ges ett incitament att också fullfölja studierna. I och med detta kommer de elever som läst ett modernt språk som språkval få räkna in det betyget i meritvärdet då de söker till gymnasiet. Dessa elever kommer alltså kunna räkna med 17 betyg istället för 16 som tidigare och det maximala meritvärdet kommer i och med det bli 340 poäng jämfört med nuvarande 320 poäng, detta kommer börja gälla från och med antagningen till gymnasiet läsåret 2014/15.
(De som läser modersmål kommer inte kunna räkna med det betyget som ett 17:e betyg.)

Konkurrensen till de mest populära gymnasieskolorna är stor och de som väljer att fullfölja att läsa ett modernt språk kan komma att gynnas vid gymnasievalet.

/Ulrika

Med dessa rader får jag önska er alla ett skönt påsklov med en förhoppning att vi strax får möta en värmande vårsol som sopar bort de sista resterna av vintern.

Glad påsk!
 

Önskar

Michael Martinson
rektor

Dela:
Kategorier: