Till innehåll på sidan

Rektorsbrev juni 2018

Det har varit en varm avslutning på läsåret med de temperaturer vi haft i maj. Eleverna har tappert kämpat sig igenom skoldagarna. Vi har de bästa eleverna och vi är jättestolta över vad de åstadkommit! Jag är också stolt över alla proffsiga medarbetare på skolan som stöttar och utmanar eleverna i deras utveckling.

När jag tittar tillbaks på skolåret så tänker jag på några saker vi gjort för att hela tiden utveckla Nya Elementar:

Vi har tagit flera steg framåt med vår elevhälsa. Arbetet med att säkerställa att alla elever kan läsa, skriva och räkna blir mer och mer heltäckande. Vi blir också snabbare på att fånga upp elever som har behov av stöd.

Vi märker av att vi har blivit större när vi ökar kapaciteten för tredje året i följd, men vi löser de flesta av utmaningarna som uppstår. Till hösten får vi en ny ”extra” matsal samt en ny paviljong med fyra undervisningssalar och under tiden pågår planer på en permanent tillbyggnation.

Vi har också fortsatt att höja nivån på vår digitala kompetens på skolan och känner oss mycket väl förberedda på innehållet i den reviderade läroplanen som börjar gälla nästa läsår. Vi har hela läsåret redan undervisat enligt den. Det har även blivit enklare för alla att följa oss i och med att vi numera finns både på Facebook och Instagram.

Under året har jag mött många av er föräldrar på olika möten och det är härligt att känna ert engagemang för skolan och för era barn. Föräldravandringarna har fått ökat engagemang och fler deltagare. Alla ni vårdnadshavare är så otroligt viktiga för att det ska gå bra för era barn i skolan.

I augusti kommer vi med mer nyheter och information om bland annat Stockholms Nya Skolplattform.

 

Jag önskar er alla en skön sommar,

Mikael Odin

Rektor

 

Dela:
Kategorier: