Rektorsbrev juni 2017

Den positiva utveckling på Nya Elementar som vi sett tidigare har det här läsåret förstärkts på många håll. Samtidigt så gör vår strävan att alltid kunna ge en bättre skola till eleverna och er vårdnadshavare att vi aldrig slår oss till ro med att hitta förbättringsområden. Att vi är en väldigt bra skola visas bland annat genom det söktryck vi har sett under hela våren, både vår Grundskola och vår Grundsärskola är förstavalet för de flesta i skolvalet. Det är glädjande, samtidigt som vi gärna skulle bjuda fler på det som Nya Elementar ger. 

Främst i vår utveckling vill jag lyfta fram vårt arbete med digitalisering. Skolverket kom under våren med beskedet om den reviderade läroplanen med ökat fokus på digital kompetens. Revideringarna var helt i linje med det vi arbetat med, och blev en skön bekräftelse på att vi inte bara ligger i fas med skolutvecklingen, utan till och med i framkant. 

Att vara en bra skola i framkant av utvecklingen kommer inte utan ansträngningar. Vi är ca 150 medarbetare på Nya Elementar som varje dag går till arbetet för att göra vårt allra bästa för era barn. För att kunna ge elever och er vårdnadshavare den bästa möjliga skolan så måste vi vara en bra arbetsplats där man trivs och får möjlighet att göra sitt allra bästa. Resultaten på medarbetarenkäten visar att vi ligger väldigt bra till för att vara bland de mest attraktiva arbetsplatserna i skolvärlden, särskilt i jämförelse med genomsnittsskolan i Stockholm som vi ligger skyhögt över. Det som sticker ut i medarbetarenkäten är att i princip att arbetet känns meningsfull, att det finns ett förtroende och respekt för varandra, att man har känner en hög grad av delaktighet och inflytande, samt att man vill rekommendera Nya Elementar som arbetsplats. Jag är väldigt tacksam att få arbeta tillsammans med alla fantastiska människor på skolan. 

Ett utvecklingsområde som det stått om i media den senaste tiden är vår CSI-grupp. Efter Utbildningsförvaltningen beslut att göra om den till en lokal särskild undervisningsgrupp så tar vårt arbete vid.  Vårt mål är att öka kvaliteten och se till att fler av eleverna får möjligheter att skapa sig en bra framtid.

Arbetet med att öka kapaciteten och ta in fler elever fortsätter. Till nästa läsår ökar vi med två klasser, en på mellanstadiet och en på högstadiet. Det har varit mycket oklart kring om- och tillbyggnation men saker börjar klarna. Matsalen kommer att byggas om invändigt under sommaren för att rymma fler platser och flödet ska förbättras genom ombyggnation. Samtidigt pågår arbete med en permanent tillbyggnation av matsalen där man väntar på bygglov. Vi kommer att genomföra vissa förbättringar av skolgården. Den stora renoveringen kommer i samband med den permanenta utbyggnationen av skolan. Till hösten har vi också åtgärdat den största flaskhalsen då vi har nya slöjdsalar. 

Jag önskar en skön sommar och väl mött i uppstarten på nästa läsår onsdag 16 augusti.

Vänliga hälsningar

Mikael Odin
Rektor

Dela:
Kategorier: