Rektorsbrev juni 2016

Det har varit ett händelserikt läsår. Svensk skola står i centrum för politiska reformer och mediabevakning. Reformerna sker i alla välmening men det ställer stora krav på en skola att hantera och göra något bra av dem. Stockholms behov av skolplatser för en befolkning som ökar både på grund av inflyttning och invandring ställer även det krav på skolan. I ett mer lokalt perspektiv har vi våra egna utmaningar som i år till exempel har varit ovanligt mycket skadegörelse på skolan, samt hur vi ska kunna skapa bra möjligheter för alla elever i en alltmer diversifierad elevgrupp. I allmän debatt tycks skolan ofta vara uppgiven och maktlös inför dessa omvärldsförändringar. Vi tänker annorlunda.

På Nya Elementar försöker vi möta alla dessa utmaningar med att forma vår egen agenda och driva skolutveckling utifrån vår övertygelse om vad en bra skola ska vara. Med hänsyn till kraven från olika intressenter och omvärldsförändringar utmanar vi oss själva genom att vilja leda utvecklingen av skolan i Stockholm och Sverige. För det krävs en tydlig riktning och en flexibel och förändringsbenägen organisation. Vi behöver och vill också vara en attraktiv arbetsplats, där medarbetaren upplever stimulans, stöd och utvecklingsmöjligheter. Då får våra barn och ungdomar en skola som med hög kvalitet.

Vår satsning på att utveckla verksamheten med hjälp av IKT lyfts i Staden fram som ett föredöme bland skolor. På väldigt kort tid har vi infört en en-till-en-lösning när det gäller elevdatorer, dvs varje elev i åk 4-9 har varsin dator, och i de lägre åldrarna en iPad på två elever. Satsningen har löpt på smidigt tack vare ett smart och gediget utvecklingsarbete med bred förankring i skolan. När vi läser de rapporter som kommer om IKT i skolan ser vi att vi ligger långt fram och att vi tänker och arbetar rätt.

Kapacitetsökningen påbörjas, som jag tidigare berättat, med att en paviljong kommer till starten av höstterminen. Vi prioriterar att de mindre barnen ska påverkas minst, och ser till att först av allt säkerställa deras undervisningssalar i anslutning till de nuvarande. Vi har en bra dialog med föräldraföreningen. Vi har skapat ett eget rum om kapacitetsökningen i Skolwebben med nyheter, dokument och FAQ – läs mer där.

I år provade vi ett nytt koncept för att göra niornas avslutning minnesvärd. Den gemensam lunch med festliga inslag blev mycket lyckad. Det känns bra med vårt ansvar som skola och arbetsgivare att förlägga vårt gemensamma firande till dagtid.

Syftet med allt vårt arbete är ju att eleverna ska utvecklas. Det är glädjande att se deras framsteg och prestationer. Några exempel från året är Novas sjuor som gick till Sverigefinal i Future City – Minecraft, Vintergatans vårsalong med jättefina konstverk, som var samma succé som vanligt, Keep the Dream Alive-konserten, och en elevredovisning.

I de preliminära betygsresultaten kan jag se att vi höjer meritvärdena för årskurs nio ytterligare en bit från förra årets toppnotering. Bra jobbat alla elever och personal för de goda resultat ni åstadkommer i hela skolan!

Jag vill också tacka alla ni föräldrar som stöttar skolan och era barns skolgång. Som vanligt har det varit givande och roligt att samarbeta med föräldraföreningen.

Kommande läsår blir minst lika spännande som detta. Redan från starten av höstterminen går vi in i Läslyftet, en flerårig satsning på att utveckla arbetet med läsning och skrivning, ledd av Skolverket. Vi kommer även nästa läsår att ha flera lärare involverade i forskningsprojekt i syfte att utveckla undervisningen i direkt anslutning till lärarens arbete. Fler elever än tidigare kommer också att gå på Nya Elementar då vi startar en till Förskoleklass och en till årskurs 3. Vi ska göra vårt allra bästa för att ge fler elever de möjligheter Nya Elementar erbjuder. Vår IKT-satsning fortsätter. Nu har vi satt en bra grund och organisation. Nästa steg blir att i ännu högre grad få undervisningen att utvecklas.

Ha en skön sommar och väl mött i uppstarten på nästa läsår torsdag 18 augusti.

Vänliga hälsningar

Mikael Odin
Rektor
Nya Elementar
 

Dela:
Kategorier: