Rektorsbrev juni 2015

Kunskap och utveckling – Nya Elementar vårterminen 2015

Då min första termin som rektor på Nya Elementar närmar sig sitt slut kan jag glädja mig åt många positiva saker. Jag ser varje dag engagerad och ambitiös personal. Eleverna vill lära sig och ser ett syfte med utbildningen. Något som gläder mig extra och som är en framgångsfaktor är den goda relationen mellan personal och elever på skolan.

Vi har fått mycket bra omdömen av elever och föräldrar genom de brukarenkäter som genomförs årligen. I stort så är vi en mycket bra skola där eleverna är trygga och lär sig mycket. Inom några områden har vi höjt kvaliteten rejält, och ett område vi kommer att satsa på framöver är IT i undervisningen.

När det gäller kunskapsresultaten har jag fått rapporter om mycket bra resultat i de årskurser som har genomfört nationella prov (åk 3, 6 och 9). För att ytterligare säkerställa elevernas utveckling så arbetar vi fram en läs- och skrivplan och en matematikplan för hela skolan. Särskilt gäller det att i låga åldrar systematiskt följa elevernas utveckling noga och ge stöd så fort en elev har behov av det. En av de viktigaste faktorerna för lärandet är att eleven ska förstå målen för utbildningen. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt arbete med formativ bedömning, det vill säga bedömning som leder eleven framåt i lärandet och sin utveckling.

Initiativ till utveckling av verksamheten kommer även från andra än oss själva. Vårterminen har innehållit sin del av reformer, till exempel att det inte blev obligatoriskt att genomföra de nationella proven i SO och NO i årskurs 6. Sedan tidigare har det beslutats att behörighetskraven för lärare skärps ytterligare från och med nästa läsår. Stockholms Stad har också beslutat att genomföra frivillig sommarskola för elever som inte når utbildningens mål.

På onsdag 10/6 är det avslutning. Jag ser fram mot att få dela ut stipendier till flera av våra duktiga elever som utmärkt sig särskilt genom sina prestationer. Vi lyfter till exempel fram goda kunskapsresultat, hur man bidrar på ett positivt sätt till sin omgivning, eller en egen utveckling utifrån sina förutsättningar.

I nästa rektorsbrev kommer jag att ägna mer utrymme åt att blicka framåt mot kommande läsår. Jag vill redan nu be er alla ta del av informationen om ombyggnationen av Åkeshovshallen som finns på Stadens och vår hemsida. Det kommer bland annat under ombyggnationen att vara olämpligt att lämna era barn som vanligt på grund av tung byggtrafik.

Jag hoppas att alla ni vårdnadshavare och elever har en riktigt skön sommar och kopplar av från studier, jobb och vardagsslit. Men jag hoppas också att ni redan ser fram mot att komma tillbaks till Nya Elementar nästa läsår. Som det heter i vår vision: ”På Nya Elementar ska varje elev känna att det som sker i undervisningen är så viktigt att det kan/vill man inte missa.”

Varma hälsningar,

Mikael Odin
Rektor

Dela:
Kategorier: