Rektorsbrev februari 2016

Som ni ska se i det här rektorsbrevet så händer det mycket på Nya Elementar. Mycket av det som händer är sådant vi själva initierat och vill utveckla, till exempel besöket av Google Expedition i bilden ovan, medan andra saker är sådant vi får förhålla oss till och göra det bästa vi kan av.

IKT

Vi har nu nått första målet i vår IT-satsning. Efter sportlovet delar vi ut datorer till resterande elever i åk 4-9, och vi har just fått de sista iPadsen till årskurs F-3. Därmed har vi nått målet för datortillgång i och med att varje elev i årskurs 4-9 har en egen dator, och i F-3 är det en iPad per två elever. Första fasen har gått väldigt smidigt med god funktionalitet i både infrastruktur och hårdvara, och eleverna har tagit bra ansvar för sina datorer. En viktig framgångsfaktor är att vi arbetat mycket med kompetenshöjning, stimulans och tillgången på program och appar för att få en bred pedagogisk utveckling på hela skolan. Det har varit ett stort engagemang från alla medarbetare och studiedagen i februari bjöd på mycket inspiration och kollegialt lärande.

Nyanlända

Ni har i media tagit del av information att alla Stadens skolor ska ta emot nyanlända elever, dvs ungdomar i skolålder som nyligen kommit till Sverige. Ibland har det känts som om media har mer och tidigare information än vi på skolan. Det vi vet är att det kommer nyanlända som ska gå i skolan, och att skolorna i Bromma tar ett gemensamt ansvar för att ge dem skolplats. Det är svårare att säga hur många vi kommer att ta emot. Vi har i nuläget tagit emot 15 stycken, alla på högstadiet. De har fördelats på befintliga klasser där de är med i stora delar av undervisningen, och de får en gemensam undervisning i till exempel Svenska som andraspråk.  Då det är svårt med någon exakt prognos får vi följa utvecklingen och vara beredda att se över vår organisation, till exempel så kan vi behöva skapa förberedelseklasser. Jag tycker att våra nyanlända elever får bra förutsättningar på Nya Elementar – duktiga lärare, bra klasskamrater och en bra studiekultur.

Kapacitetsökning

I Bromma, och särskilt i Norra Ängby, ökar antalet barn i skolåldern. De skolor som finns räcker inte till för den stora elevökningen med den kapacitet de har idag. Nya Elementar är den skola i området som har möjlighet att öka kapaciteten. Det kommer att göras genom tillbyggnation. Enligt den plan som finns sker det först tillfälligt, i form av paviljonger, och sedan permanent. Vi har fått arbeta snabbt med att göra oss redo för utökningsplanerna då de blev konkreta innan jullovet.

Målen i kapacitetsökningen från vår sida är

  • Skala upp, behålla och förstärka en bra verksamhet
  • Ta ansvar för att alla elever i Bromma får en bra skolplacering
  • Fler elever får ta del av Nya Elementars goda verksamhet.

Enligt prognosen möter vi behovet genom att växa med 2-3 klasser per år fram till 2019 då vi fått en till klass per årskurs, totalt nio klasser fler än nu. Vi börjar med att ta in en till förskoleklass och en till åk 3 till kommande läsår. Tillbyggnationen skulle då ske i tre faser: till höstterminen 2016 en paviljong med fem klassrum, till ht 2017 en paviljong med fyra klassrum och sista steget skulle vara en permanent tillbyggnation istället för paviljonglösningen. Jag tänker alltid kring prognoser att de är antaganden, och ju längre fram i tiden desto större osäkerhet i antagandena.

När vi planerat hur vi ska organisera klasserna så har vi utgått från att vi ska undvika att ”flytta” de yngre eleverna samt Grundsärskolan och Resursskolan till paviljongen. Det kommer att bli arbetslag Nova, blivande åk 7-8, som får undervisning i paviljongen. Klassrummen i paviljongen är av hög standard med inbyggt nätverk, projektor, etc. I samband med kapacitetsökningen får vi möjlighet att åtgärda ett par ”flaskhalsar”, främst slöjdsal och matsal.

Nya Elementar arbetar hela tiden med en helhetssyn på en trygg arbetsmiljö. Vi har nu köpt in en hjärtstartare som finns på många offentliga platser och som är livsavgörande vid hjärt- och lungräddning.

Ovanstående är områden som påverkar hela vår verksamhet och där det kommer att pågå utvecklingsarbete lång tid framöver. Vi kommer att återkomma med mer information löpande. Information kring kapacitetsökningen kommer att få en egen plats i Stockholm Skolwebb, med nyheter, dokument och FAQ. För övrigt så bör ni följa oss på vår webbplats och i Stockholm Skolwebb för löpande information om allt som händer på Nya Elementar.

 

Varma hälsningar,

Mikael Odin
Rektor

Dela:
Kategorier: