Rektorsbrev december 2017

Nu är höstterminen till ända och det har varit en händelserik termin. Jag vill lyfta fram några saker lite extra innan vi går på jullov.

Svensk skola är inne i en spännande utveckling. Glädjande så finns det några signaler om att vi är på rätt väg. I den senaste internationella undersökningen av elevers läsförmåga i årskurs 4, PIRLS, har svenska elever förbättrat sin läsförståelse.

Vi på Nya Elementar gör vårt bästa för att leda skolan i rätt riktning. Redan innan höstens metoo-rörelse så genomförde vi ett omfattande projekt i samarbete med föräldraföreningen kring unga och nätet. Kriminologen Maria Dufva hade föreläsningar och work shops med samtliga elever i årskurs 3-9, all personal, samt en välbesatt föreläsning för föräldrar.  Temat var ”livet på nätet för barn och unga”, och efter det lyckade projektet arbetar vi vidare med grundläggande värderingar och att eleverna ska utveckla en förståelse för vilka möjligheter och risker den digitala transformationen innebär. 

Med digitaliseringens hjälp så fortsätter vi utveckla vårt arbete med att i tidiga åldrar upptäcka och ge stöd till elever som har läs- och skrivsvårigheter. Den nationella läroplanen förändras för att hänga med i samhällets digitala transformation. Från och med höstterminen 2018 gäller nya skrivningar om digital kompetens och programmering. Vi har redan pågående utbildningar för vår personal för att kunna ge eleverna bästa möjliga undervisning i dessa nya område.

Utbyggnationen av skolan har legat stilla under hela hösten förutom att utredningar pågår. Förutsättningen för att komma vidare är att bygglovet för en utökad matsal blir beviljat. Utbyggnationen av matsalen är tyvärr redan försenad. Sisab, fastighetsbolaget för Stockholms skolor, menar att bygglovet kommer att bli beviljat. Vi kan då återkomma med mer information om den permanenta utbyggnaden.

Förutom den fördröjda lösningen på matsalen så är vi inte heller nöjda med de begränsningar som Skolwebben innebär. Vi vill använda de möjligheter digitaliseringen ger till bättre kommunikation med både elever och föräldrar kring elevens kunskapsutveckling. Utbildningsförvaltningen arbetar med den nya Skolplattformen och vi hoppas att den ska innehålla nya möjligheter när den är klar.

Under hösten genomförde Skolinspektionen en enkät hos personal, elever och vårdnadshavare. Resultaten har precis kommit, men jag ser redan nu att det finns några områden som genomgående får väldigt positiva resultat. Enligt enkätresultaten är Nya Elementar särskilt bra på att säkerställa trygghet, att motverka kränkningar och att ha grundläggande värderingar som genomsyrar verksamheten. Det andra området som får mycket positiva resultat är hur vi anpassar undervisningen till elevernas behov, hur vi ger särskilt stöd och hur Elevhälsan stöttar elevens utveckling mot utbildningens mål.

Jag önskar alla elever och vårdnadshavare en God Jul!

Mikael Odin
Rektor

Dela:
Kategorier: