Till innehåll på sidan

Rektorsbrev december 2016

Vår framtid ligger i händerna på Nya Elementars elever, era barn. Det är de som ska vara med och forma och leda vårt samhälle framåt. Varje dag arbetar vi med att skapa möjligheter för dem att göra detta.

På Nya Elementar betonar vi vikten av att lämna skolan med goda kunskaper och stabila demokratiska värderingar, och det har väl aldrig varit viktigare än nu. Glädjande nog så visar senaste PISA-undersökningen att svenska elever har förbättrat sina kunskaper inom de flesta områdena. Faktorer som kan ligga bakom är medvetna satsningar som Matte-lyftet och Läslyftet. Nya Elementar har tidigare varit med i Matte-lyftet och är just nu inne på första året av Läslyftet. Förmågan att kunna läsa och skriva är helt central för att lyckas i studier och arbetsliv, och för att kunna vara delaktig i vårt demokratiska samhälle. Vi ser redan efter en termin en spännande utveckling hos lärare och elever. Lärare som på vetenskaplig grund förändrar undervisningen, och elever som är mer engagerade i lärandet.

För att lyckas med vårt uppdrag måste skolan utvecklas utifrån en föränderlig omvärld. Vi fortsätter våra satsningar på att hela tiden säkerställa att eleverna ligger på godkända nivåer i att läsa, skriva och räkna. Genom en läs- och skrivplan som täcker hela skolan kartlägger vi och sätter in åtgärder systematiskt. Den mest spännande utvecklingsinsatsen är i mina ögon vår IKT-satsning. Den ska säkerställa att skolan är i fas med omvärlden och en del i samhällets digitalisering. Den ska också ge oss nya möjligheter att förbättra undervisningen och se till att eleverna lämnar skolan väl rustade med kunskaper och förmågor för det digitala samhället. Eleverna får redan i lågstadiet lära sig programmering, i början på lekfulla men utmanande sätt. Vi stärker vårt Elevhälsoarbete för att säkerställa att alla elever får möjligheter att lyckas. Att gå ut skolan med godkända betyg är en framgångsfaktor för ungdomar. Jag är övertygad att dessa satsningar är en del i Nya Elementars förbättrade resultat.

Som jag tidigare berättat så håller vi på att öka vår kapacitet för att möta det ökade behovet av skolplatser i Bromma. Paviljongen, som kom i augusti, har visat sig fungera mycket bra, och Vintergatans klasser har fått jättefina nyinredda klassrum. Personalen i Nova, Vintergatan och på vaktmästeri/expedition har gjort ett jättejobb för att verksamheten har kunnat fungera mitt i alla förändringar. Det som är klart för nästa steg är att paviljong nummer två är beställd. Den kommer att ligga bredvid nuvarande paviljong. För övrigt har det inte hänt så mycket. Utbildningsförvaltningen arbetar på att lösa de flaskhalsar som är hinder, främst matsalen, slöjdsalar och idrottsal. I slutet på januari möter vi Utbildningsförvaltningen och SISAB (bolaget för skolfastigheter) för att få veta mer konkreta planer.

Jag måste få avsluta genom att lyfta fram det fantastiska arbete alla medarbetare på Nya Elementar gör med era barn. Jag är lika glad för det stora engagemang ni föräldrar visar och för det förtroende ni ger oss att ta hand om det mest värdefulla för er – era barn, våra elever.

Jag önskar er alla en God Jul

Mikael Odin
Rektor

Dela:
Kategorier: