Rektorsbrev december 2015

När jag ser tillbaka på mitt första år som rektor på Nya Elementar tänker jag ofta ”vi har det bra”. Vi är en attraktiv, välorganiserad skola med bra resultat. I lärarbristens Sverige har vi hög andel behöriga och yrkesskickliga lärare; vi har hög trivsel hos både elever och personal, studiemotiverade elever samt engagerade föräldrar som kan stötta barnen i deras skolgång – kort sagt, vi är en bra arbetsplats och skola att vara på.

Att bevara detta när omvärlden förändras och ställer oss inför nya utmaningar medför stora krav på skolan, krav på förändring och utveckling. Det är därför som Nya Elementar ska vara en skola i ständig utveckling – det är en av våra styrkor.

Aldrig tidigare har väl händelser i omvärlden så tydligt påverkat den svenska skolan. Vi har blivit vana vid debatten om den svenska skolans kvalitet i internationella jämförelser. Men vi ser att andra länder kommer till Nya Elementar för att studera hur vi gör här.

Omvärlden har också gjort sig påmind på andra sätt. Från att tidigare ha varit förskonade från våldsattacker mot skolan händer det under hösten även i Sverige, där en skola i Trollhättan drabbas av ett vansinnesdåd. Det får oss, likväl som andra skolor, att se över säkerhetsrutiner och krisberedskap. Nya Elementar ska vara en tillgänglig skola, men vi har alltid haft en tydlig och strikt policy vilka som får vistas inom skolområdet. Det kommer vi att fortsätta med. Skolan ska vara en trygg fredad plats för barnen och ungdomar.

Flyktingströmmen i Europa har satt hela Sverige på prov. Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning och en bra skola. Vi tar tillsammans med de andra Brommaskolorna ett gemensamt ansvar för fördelning av nyanlända elever. Trots att vi är ”nybörjare” i att ta emot många nyanlända ungdomar så har Nya Elementar mycket bra förutsättningar att göra det. Mycket på grund av de styrkor jag nämner i inledningen av detta brev, en mycket trygg skola med en god studietradition.

På mer lokal nivå så har vi ett växande Stockholm och Bromma där de nuvarande skolorna inte räcker till för alla barn och ungdomar som föds och flyttar in. Nya Elementar kommer därför sannolikt att till läsår 16/17 utöka med en förskoleklass och en årskurs 3. Behovet av skolplatser ökar förstås på lång sikt men Nya Elementars roll är här mer oklar. Jag återkommer med mer information kring en eventuell utökning av vår verksamhet.

Inom skolan har vi under hösten haft en ökad skadegörelse orsakad av elever som en utmaning att ta tag i. Jämfört med andra skolor är problemet kanske inte stort. Men i detta avseende finns inga marginaler; toleransnivån ska här vara noll och vi ska vara tydligare med ersättningskrav!

Tack för att ni haft tålamod under en inkörningsperiod där vi gått över till att ha all kommunikation i Skolwebben. Vi har fått både positiva och kritiska kommentarer. Just nu pågår arbete med Skolwebben som gör att vi tillfälligt frångår vår policy och mailar information, till exempel det här brevet. Vi är mitt inne i en utvecklingsfas där den nya Skolplattformen så småningom ersätter Skolwebben. Den nya Skolplattformen kommer ännu bättre att stödja våra ambitioner med vår kommunikation.

Allt det som Nya Elementar står för – trygghet, kunskaper, samarbete och utveckling – har medarbetare, elever och vårdnadshavare åstadkommit genom många års stora ansträngningar och målmedvetet arbete. I en föränderlig omvärld och med alla de utmaningar som möter oss har vi med dessa grundvärderingar en stabilitet och en god beredskap. Jag känner mig väldigt trygg med vår förmåga att fortsätta utvecklas mot vår vision:

"På Nya Elementar ska varje elev känna att det som sker i undervisningen är så viktigt att det kan/vill man inte missa."

"På Nya Elementar ska varje elev trivas, känna sig accepterad samt acceptera andra."

Slutligen vill jag önska alla ett välförtjänt jullov tills vi ses igen den 8 januari.

God Jul och Gott Nytt år!

Mikael Odin
Rektor

Dela:
Kategorier: