Rektorsbrev december 2013

Så närmar sig julen med stormsteg...
Nu är det bara dagar kvar av höstterminen innan ett välförtjänt jullov tar vid.

Skolavslutning

Vi avslutar terminen fredagen den 20 december med julavslutning ute i Åkeshovs slottspark. Det blir sång, tal och tända ljus. Avslutningen börjar kl 10.00 och efter den skickar vi iväg våra elever på Jullov. Föräldrar som har möjlighet att vara med är mycket välkomna.

Skolinspektion

Under 2013 går Skolinspektionen igenom alla Stockholms skolor. Den 12:e november var det Nya Elementars tur. Lars Wallinder, skolinspektör, besökte oss och gick igenom skolan dokument, resultat samt redovisade de enkätsvar från enkäter skolinspektionen genomfört med elever och föräldrar under vårterminen. Syftet med en inspektion är att se om en skola håller måttet. Fokus för dem ligger på att hitta det som en skola inte gör så bra/behöver förbättra. Likt en bilbesiktning där det som är felaktigt måste rättas till och där ett blankt protokoll visar att allt är i sin ordning och man kan köra vidare. Resultatet/beslutet från inspektionen kom till oss den 5:e december. Ett mycket glädjande beslut. Vi är en av få skolor i Stockholm där skolinspektionen inte hittat något man vill anmärka på. Som rektor känner jag en stor stolthet över vår skola och Nya Elementars fantastiska personal.
Med detta brev följer en information från skolinspektionen. Hela beslutet finns att läsa på nyaelementar.stockholm.se.

Skolan i media/Skriftliga omdömen

Just nu pågår ett intensivt samtal i media om skolan. Min förhoppning är att politiker och skolfolk ska börja prata med varandra där även allt det positiva som syns och finns i svenska skolor ska synliggöras. I november fattade riksdagen beslut om en förändring när det gäller lärares arbetsbörda. Man beslöt att minska på skrivandet av skriftliga omdömen. Tidigare skrev varje lärare två omdömen per läsår och elev i alla årskurser. Från och med denna hösttermin skriver lärarna i f-klass till årskurs 5 ett skriftligt omdöme per läsår och från årskurs 6 till årskurs 9 anser man att betygen, som ges vid varje terminsslut, ger en tillräcklig information. På Nya elementar kommer  vi som tidigare genomföra utvecklingssamtal en gång per termin för alla årskurser. Skriftliga omdömen kommer skrivas och skickas hem till vårdnadshavare för f-klass till årskurs 5 under början av vårterminen.

Mobiltelefoner i skolan

Elevernas mobiltelefoner är ibland ett problem i skolan. Dels är de mycket stöldbegärliga och sen kan de emellanåt störa undervisningen. Vid lektioner är det helt förbjudet att använda telefoner, om det inte sker som en del av lektionens upplägg. Även på raster kan vi som vuxna se att telefonen blir en avskärmning från det vanliga samtalet/umgänget elever emellan. Att det sen är lättare att skriva nervärderande ord till varandra via internet gör inte saken bättre. I lägre årskurser (f-3) bör man inte ha med en mobiltelefon, i årskurs 4-5 lämnar man in sin telefon i ett inlåst skåp under skoldagen. Från årskurs 6 ska telefonen vara bortlagd och avstängd under lektionstid. Prata gärna med ert barn om detta. Då det har förekommit stölder under skoltid av telefoner vill jag nu förtydliga att vi som skola inte kan ansvara för telefoner och vi kan inte heller ersätta telefoner som blir stulna. Vi rekommenderar er att i era barns telefoner ladda ner någon av de ”appar” som finns så att försvunna telefoner kan hittas.

Så får jag säga tack till er alla för en fantastisk termin
och önska er en God Jul och ett Gott nytt år!

Varma hälsningar från

Michael Martinson
Rektor

Dela:
Kategorier: