Till innehåll på sidan

Rektorsbrev december 2012

Rektorsbrev december 2012

Till alla elever och vårdnadshavare vid Nya Elementar

Så närmar sig julen med stormsteg…..
Nu är det bara dagar kvar av höstterminen innan ett välförtjänt jullov tar vid.

Skolavslutning

Vi avslutar terminen fredagen den 21 december med julavslutning ute i Åkeshovs slottspark. Det blir sång, tal och tända ljus. Avslutningen börjar kl 9.00 och efter den skickar vi iväg våra elever på Jullov. Föräldrar som har möjlighet att vara med är mycket välkomna.

Skolans målfokus och vår Likabehandlingsplan

Vi som är personal på skolan har formulerat två mål för vår verksamhet detta läsår. Två målfokus som vi hela tiden stämmer av vår verksamhet emot och som vi vid slutet av läsåret tillsammans med er, elever och vårdnadshavare, kommer utvärdera:

  • På Nya Elementar ska varje elev känna att det som sker i undervisningen är så viktigt att det kan/vill man inte missa.
  • På Nya Elementar ska varje elev trivas, känna sig accepterad samt acceptera andra.

För oss på Nya Elementar är det oerhört viktigt att alla som finns indragna i vår skolas verksamhet blir bemötta på ett bra sätt. Det ska vara schyst, rättvist och vi ska utgå ifrån att alla vill varandra det allra bästa. Som ett led i arbetet med att forma en bra skola har vi efter den utvärdering som gjordes i vid våreterminen slut reviderat vår handlingsplan för likabehandling. Den finns nu tillgänglig på hemsidan www.nyaelementar.nu och den kommer utgöra grund för vårt ständigt pågående arbete så att vi blir en skola där alla känner sig accepterade och trivs.

Omorganisation

Den 8 november hade vi ett informationsmöte om den omorganisation av verksamheten på Nya Elementar som planeras till höstterminen 2013. Vi berättade då att vi från och med hösten, på grund av förändringar i den nya Läroplan som kom 2011, inte kommer att ta emot årskurs 6 ifrån Norra Ängby och Beckomberga skolor. Årskurs 6 kommer från och med hösten att stanna kvar på sina skolor som nu blir utbyggda för att omfatta alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6. Detta innebär en stor förändring för oss då vi byggt vår skolas organisation på att göra årskurs 6 till en del av högstadiet.

Med start i höst kommer vi på Nya Elementar att organisera om skolan och ha två klasser i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 6. Detta blir en dubblering mot dagens upplägg för dessa årskurser. De närmaste åren kommer ökningen ske genom att vi tar in två klasser i förskoleklass samt att vi öppnar upp en extra klass från och med årskurs 3. Med start i januari blir det möjligt att lämna in en intresseanmälan för barn som önskar söka till Nya Elementar till förskoleklass samt till några platser i åk 3, 4, 5 och 6. Föräldrar till barn i åldern för förskoleklass får ett erbjudande om skolval hemskickat. Föräldrar till barn som är intresserade av övriga årskurser kommer snart kunna läsa information på vår hemsida samt få information på ett möte den 24 januari kl 18.30 i vår aula dit vi välkomnar alla intresserade. Antagning till skolan sker sedan utifrån de riktlinjer om närhet som tillämpas i Stockholms stad. Sprid gärna denna information.

För de äldre eleverna, som idag går i årskurs 6-8, kommer det också bli förändringar. Vi strävar efter att hålla mentors- och undervisningsgrupper intakta, men vi kommer ändra sammansättningen av arbetslagen och sammanföra nya årskurser med varandra. Vi kommer få tre arbetslag på högstadiet (mot dagens fyra). Ett av lagen kommer omfatta årskurs 7 och 8, ett annat årskurs 7 och 9 och det tredje årskurs 8 och 9. Exakt hur vi sätter samman lagen och vilka lärare som kommer hamna i respektive lag är inte klart. Detta innebär några lärarbyten för alla. Vi tror att det är bättre att genomföra denna förändring på en gång, det ger oss möjlighet till en positiv nystart för hela skolan. Vi kommer fortlöpande ge er information om denna förändring, och under våren fortsätta de samtal vi redan satt igång med elever och föräldrar genom mentorsråd, elevråd, allagråd, storsamlingar och informationskvällar.

Så får jag säga tack till er alla för en fantastisk termin och önska er en

God Jul och ett Gott nytt år!

Varma hälsningar i snöyran från

Michael Martinson
Rektor

Dela:
Kategorier: