Till innehåll på sidan

Rektorsbrev augusti 2017

Välkommen till ett nytt läsår på Nya Elementar!

Det var jättehärligt idag på uppropet att möta alla elever efter sommarlovet. Vi ska göra vårt allra bästa för att det ska bli ett nytt spännande och lärorikt läsår.

Förra läsåret höjde Nya Elementar resultaten i stort inom alla områden. Vi såg bland annat ökningar i trygghet och studiero, att eleverna upplever att de får bra undervisning och stöd, samt i meritvärden och resultaten på nationella prov. Bra jobbat all personal och elever!

Det här läsåret fortsätter vi med några saker vi påbörjat tidigare:
Ombyggnationerna går vidare och vi fick i våras den andra paviljongen, med jättefina klassrum, där Pegasus kommer att vara. I den paviljongen får vi också två nya textilslöjdsalar. I hantverkshuset blir det ytterligare en trä- och metallslöjdssal där det förut var textilslöjdssal. Den tillfälliga utökningen av matsalsplatserna kommer att vara klar 24 augusti. Under tiden pågår planering av den permanenta utbyggnaden av matsalen. Vi har ökat elevantalet så att vi nu är 960 elever.

Det kommer läroplansförändringar kring den digitalisering som pågår i hela samhället. Förändringarna riktar sig mot skolans övergripande uppdrag, och mot både kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Det innebär nya krav på skolan och undervisningen. Under året kommer vi i samarbete med föräldraföreningen, ha Maria Dufva som kommer att arbeta med alla elever åk 3-9, all personal och alla föräldrar kring ”unga och nätet” – spännande! I undervisningen kommer vi att öka inslagen av programmering, eller hur man tänker ”datalogiskt”. För att undervisningen ska ligga i framkant med de nya läroplanskraven genomför vi kompetensutvecklingsinsatser för all personal inom de här områdena. Digital kompetens i läroplanen.

Jag vill också påminna om reglerna för ledigheter. En kortare ledighet får beviljas för enskilda angelägenheter: Endast om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Inga ledigheter beviljas under perioder med nationella prov. Ledigheter Skolverket

Skolwebben hittar du mer information kring det ovannämnda samt nyheter och mycket annat viktigt.

Slutligen vill jag påminna om den viktiga roll du som förälder har i ditt barns skolgång. Ditt stöd och att föräldrar och skola har en bra dialog är avgörande för elevens skolgång.

Vänliga hälsningar

Mikael Odin
Rektor

Dela:
Kategorier: