Till innehåll på sidan

Rektorsbrev augusti 2016

Jag vill önska alla elever och föräldrar välkomna till ett nytt läsår på Nya Elementar!

Vi inleder med att fira det nya läsåret genom ett extra festligt upprop på torsdag 18 augusti. Vi har fler nya elever och föräldrar än tidigare, och vi som arbetar på skolan och alla våra gamla elever ska göra allt för att ni ska trivas på er nya skola.

Förra året genomförde vi får IKT-satsning genom att varje elev i åk 4-9 fick varsin dator, och i de lägre åldrarna en iPad på två elever. Satsningen har gått över förväntan och i år vänder vi blicken ännu mer mot att få IKT-satsningen att få genomslag i förbättrad undervisning.

Ett av våra andra stora fokusområden är att säkerställa att alla elever har en positiv utveckling av sina läs- och skrivförmågor. Vi har sedan tidigare ett program för alla årskurser där vi kartlägger och sätter in åtgärder som genomförs av speciallärarna. I år gå vi in i Skolverkets stora kompetensutvecklingsinsats Läslyftet, där alla svensklärare samt många andra ämneslärare deltar.

Under sommaren har den tillfälliga lösningen av vår utbyggnation kommit på plats. Paviljongen beräknas i skrivande stund vara klar för inflyttning 30 augusti. Vi här nöjda med vad vi sett hittills.

Jag vill också påminna om reglerna för ledigheter. En kortare ledighet får beviljas för enskilda angelägenheter: Endast om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Inga ledigheter beviljas under perioder med nationella prov. Ledigheter Skolverket

På Skolwebben hittar du mer information kring det ovannämnda samt nyheter och mycket annat viktigt.

Slutligen vill jag påminna om den viktiga roll du som förälder har i ditt barns skolgång. Ditt stöd och att föräldrar och skola har en bra dialog är avgörande för elevens skolgång.

Varma hälsningar,

Mikael Odin
Rektor

Dela:
Kategorier: