Rektorsbrev augusti 2015

Äntligen börjar skolan igen efter sommarlovet! Skolstarten är en av läsårets roligaste dagar och jag hoppas att våra elever ser lika mycket fram mot den som vi på Nya Elementar gör.

Bland läsårets fokusområden hittar ni både bekanta saker och några nyheter. Hela skolans kommunikation med elever och vårdnadshavare kommer att gå över till Stockholm Skolwebb. Det gör att vi får ännu bättre möjligheter till kommunikation. Jag kan själv använda den för att skriva lite oftare och lite kortare bloggar som ett komplement till de traditionella rektorsbreven på hemsidan. Mer information om hur ni använder Stockholm Skolwebb hittar ni här: http://nyaelementar.stockholm.se/stockholm-skolwebb.

Som jag berättat om så utökar vi vår satsning på IT. Förutom att vi förbättrar den digitala kommunikationen så innebär det inledningsvis att eleverna får betydligt fler datorer och iPads i undervisningen. Jag hoppas att vi därmed får ännu mer fart på pedagogiskt utveckling med hjälp av IT. Jag vill även passa på att tipsa om fältassistenternas föreläsning ”en positiv tillvaro på nätet” som de kommer hålla här på skolan i september, tider och datum för detta hittar ni i kalendariet här på hemsidan.

Det ska bli spännande med vår utökade Grundsärskola, som nu blir stadieindelad som resten av skolan, och med fler elever. Vi har också utökat med två speciallärare till Grundsärskolan.

Under våren arbetade vi mycket med att ta fram en ny Elevhälsoplan där vi bland annat beskriver hur vi bättre kan säkerställa att elever som behöver särskilt stöd får det. Nu är det dags att börja arbetet som vi beskrivit där. Målet är att alla elever som har behov av anpassningar eller särskilt stöd ska få det snabbt och med hög kvalitet.

Jag vill också påminna om reglerna för ledigheter. En kortare ledighet får beviljas för enskilda angelägenheter: Endast om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Inga ledigheter beviljas under perioder med nationella prov. Ledigheter Skolverket

Jag har tidigare berättat om ombyggnationen av Åkeshovshallen som på grund av tung byggtrafik gör det olämpligt att lämna ditt barn som vanligt. Byggprojektet kommer att pågå i två år. Jag önskar att du som förälder bidrar till att skapa en säker skolväg för ditt och andras barn genom att följa våra anvisningar för avlämning. Vi hänvisar dig som vill lämna ditt barn med bil till parkeringen vid Åkeshovs slott (se bild 2 i detta rektorsbrev). Att gå från parkeringen genom tunneln till skolan tar bara ett par minuter!
Fortlöpande information om ombyggnationen kommer finnas här på hemsidan samt på www.stockholm.se/akeshov

En annan förändring är att det blir en ny starttid på morgonen för åk 1-9  på Nya Elementar, från och med torsdag den 20 augusti. Ny tid är 08.10, detta med andledning av att det gemensamma schemat för skolan ska fungera bättre.

Håll gärna koll i Skolwebben efter blogginlägg med lite kortare och enklare information från mig.

Varma hälsningar,

Mikael Odin
Rektor

Dela:
Kategorier: