Rektorsbrev augusti 2014

Varmt välkomna tillbaka till skolan!

Nu är det tid för skola igen. Det är härligt att se Nya Elementar fylld av elever och personal, det känns som om det riktigt sjuder av liv.

Skolans mål

När vi sammanställt våra utvärderingar från förra läsåret så ser vi att vi fortsätter vara en skola som många trivs i. Vi får höga resultat både av elever och personal att vi är en skola man gärna rekommenderar till andra. Under läsåret som ligger framför kommer vi ha ett särskilt fokus på Matematik. Alla skolans matematiklärare kommer delta i en fortbildning som går under namnet matematiklyftet. Vårt andra fokus blir på läsning, där våra svensklärare tillsammans med oss övrig personal kommer arbeta för att Nya Elementar blir en högläsande skola.

Uppfräschade lokaler

Under sommaren har skolan fått en liten ansiktslyftning. Det har städats, polerats, och målats väggar. Skolan är åter i toppskick. Fönsterrenoveringen är inne i en slutfas och ska vara klar i september. Nu är det upp till oss alla som vistas här att ta tillvara och vårda vår fina skolmiljö.

Skolans hemsida

Ni har väl hittat till skolans hemsida. Här finns information om nästan allt som rör Nya Elementar. Gå in på nyaelementar.stockholm.se.

Ledighet under terminerna

Jag vill påminna om reglerna kring ledigheter under terminerna. Under vårterminen då årskurserna 3, 6 och 9 har nationella prov kommer inga ledigheter att beviljas för dessa elever. Tänk på detta innan ni bokar resor.
Alla elever har skolplikt och skolan garanterar eleverna ett visst antal undervisningstimmar under elevernas hela skoltid. Vi får enligt skollagen bevilja max 10 dagar på ett läsår för enskilda angelägenheter av stor vikt och vi kommer att göra bedömningar i varje enskilt fall. Bedömningen kommer att avse elevens studiesituation, möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen samt frånvarons längd.

Allergi

På förekommen anledning vill jag påminna om att nötter inte ska tas med till skolan, eller i utflyktsmatsäckar. Vi har elever som inte klarar av att vara i närheten av nötter på skolan.

Rektor slutar

Detta blir mitt sista rektorsbrev då jag i september börjar en ny tjänst som chefsrekryterare i Stockholms stad.  Det är med viss sorg och saknad jag lämnar Nya Elementar, troligtvis Stockholms bästa skola, och jag vill på detta sätt tacka för de fina år jag fått med er på Nya Elementar och önska er, elever, föräldrar och personal, allt gott för framtiden. Rekrytering av en ny rektor är påbörjad och Bengt Axelsson (bitr rektor) kommer fr o m den 8 september vara tillförordnad rektor och styra skolan vidare t o m årsskiftet.

Med vänlig hälsning

Michael Martinson
Rektor

Dela:
Kategorier: