Rektorsbrev augusti 2013

Varmt välkomna tillbaka till skolan!

Nu har skolan varit igång i en vecka. Det är härligt att se Nya Elementar fylld av elever och personal, det känns som om det riktigt sjuder av liv.

Skolans mål
När vi sammanställt våra utvärderingar från förra läsåret så ser vi att vi fortsätter vara en skola som många trivs i. Vi får höga resultat både av elever och personal att vi är en skola man gärna rekommenderar till andra. Vi ser också att det fokus vi hade under 2012/13 på ökad studiero har gett resultat. De elever som besvarat Stockholms stads brukarenkät har gett en tydlig signal om att studieron på skolan har förbättrats. Detta ska vi bygga vidare på detta läsår och visionen som vi formulerade inför förra läsåret står fast:

  • På Nya Elementar ska varje elev känna att det som sker i undervisningen är så viktigt att det kan/vill man inte missa.
  • På Nya Elementar ska varje elev trivas, känna sig accepterad samt acceptera andra.

Uppfräschade lokaler
Under sommaren har skolan fått en liten ansiktslyftning. Det har städats, polerats, bytts fönster och målats väggar. Skolan är åter i toppskick. Nu är det upp till oss alla som vistas här att ta tillvara och vårda vår fina skolmiljö.

Nya arbetslag
I våras informerade vi om den omorganisering av verksamheten som nu träder i kraft.
Från och med denna hösttermin har skolan följande arbetslag:
Vintergatan är vårt arbetslag för de yngsta barnen med elever i årskurserna F-3.
Lyran är namnet för arbetslaget för vårt nya mellanstadium (årskurserna 4-6)
Apollo, Nova och Pegasus heter arbetslagen för elever i årskurserna 7-9 och
Mira heter vår grundsärskola.
Till skolan hör även Bromma resursskola men de har ännu inte fattat tycke för något rymdnamn.

Ny hemsida
Jag är oerhört glad över att skolans hemsida på internet har uppdaterats och fått ett helt nytt utseende och dessutom en ny adress. Här finns information om nästan allt som rör Nya Elementar. Gå in på www.nyaelementar.stockholm.se

Ledighet under terminerna
Jag vill påminna om reglerna kring ledigheter under terminerna. Under vårterminen då årskurserna 3, 6 och 9 har nationella prov kommer inga ledigheter att beviljas för dessa elever. Tänk på detta innan ni bokar resor.
Alla elever har skolplikt och skolan garanterar eleverna ett visst antal undervisningstimmar under elevernas hela skoltid. Vi får enligt skollagen bevilja max 10 dagar på ett läsår för enskilda angelägenheter av stor vikt och vi kommer att göra bedömningar i varje enskilt fall. Bedömningen kommer att avse elevens studiesituation, möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen samt frånvarons längd.

Allergi
På förekommen anledning vill jag påminna om att nötter inte ska tas med till skolan, eller i utflyktsmatsäckar. Vi har elever som inte klarar av att vara i närheten av nötter på skolan.

Min förhoppning är till sist att ni alla, elever och vårdnadshavare, känner er välkomnade och att vi med en lång skön sommar i ryggen tillsammans kan se fram emot ett härligt läsår.

Med vänlig hälsning

Michael Martinson
rektor

Dela:
Kategorier: