Rektorsbrev april 2018

Nu är vi i mitten på vårterminen, Skolvalet är klart, och vi börjar planera för nästa läsår.

Vi är nu inne på vårt tredje år med kapacitetsökningen. Till läsår 18/19 ökar vi med två klasser, drygt 50 elever. Som jag tidigare berättat så uppstår det behov av olika salar när skolan växer. Utbildningsförvaltningen och Sisab (fastighetsbolaget för Stockholms skolor) arbetar både kortsiktigt och långsiktigt med att tillgodose behovet av salar. På lång sikt finns planer på en permanent utbyggnad av skolan. På kort sikt löser man behovet genom paviljonger och ombyggnationer.

Matsalen har stått för det mest akuta behovet. Det som kommer att hända nu är att man bygger om en befintlig sal i D-huset intill Vintergatan till en extra matsal (se karta nedan). Den salen har i år använts av vår särskilda undervisningsgrupp. Det är en ljus rymlig sal, och jag tror att det blir en jättebra lösning. I samband med den permanenta ombyggnationen planeras en ny/tillbyggd matsal.

Det kommer att ställas upp en ytterligare paviljong för att täcka behovet av fler salar i NO, Bild, Musik och Hemkunskap. Denna paviljong kommer att ställas upp på gräsytan mot Beckombergavägen/Möjbrovägen.

I samband med kapacitetsökningen gör vi om högstadiearbetslagen. Det kommer att bli två arbetslag istället för nuvarande tre. Vi kommer att behålla flex-ug:arna. Mentorsgrupper och elevgrupper kommer att behållas oförändrade. Mer information finns i presentationen i länken till höger.

Många föräldrar vänder sig till skolan med önskemål om att vi ska förbättra trafiksituationen, till exempel mot Möjbrovägen. Det handlar om synpunkter på föräldrar som lämnar och hämtar. Detta är utanför skolans mark och vi kan inte styra bort trafiken. Jag måste skicka vidare detta från föräldrar till alla er andra föräldrar att bidra till en bra trafiksituation till exempel genom att lämna era barn en bit från skolan, cykla/gå med dem till skolan eller andra lösningar.

Jag önskar er välkomna till Nya Elementars sommaravslutning på Åkeshofs slott, fredag 8 juni, kl 12.00.

 

Vänliga hälsningar

Mikael Odin

 

Dela:
Kategorier: