Rektorsbrev april 2014

Så är våren här. Nästa vecka sjunger vi in den och tänder eldar för att fira dess ankomst.

På skolan märker vi av att våren är här då det blir fler som söker sig utomhus för olika aktiviteter både i undervisning och på raster. Stämningen på skolan är god, jag tror vi gläds lite till mans åt att solen och värmen nu kommit tillbaka. Med sju skolveckor kvar finns det nog en och annan som längtar till den längre ledigheten som ett sommarlov innebär., men det är mycket som ska hinnas med innan vi den 11 juni avslutar läsåret.

Nationella prov
De årskurser som skriver nationella prov inne i en mycket intensiv period. För elever i årskurs 3, 6 och 9 tar de nationella proven med alla de olika delproven en allt större del av elevers och lärares fokus under en vårtermin. Men nu är vi snart i mål med de flesta av proven och ser att våra elever har nått en hög nivå i resultatsamman-ställningen. 

Studiedag den 2:a maj
Jag påminner om att vi har studiedag för lärarna den 2 maj och att eleverna då inte har någon undervisning. Hoppas ni kan använda denna ”klämdag” på ett bra sätt. Fritids och fritidsklubben håller förstås öppet som vanligt för de elever som behöver omsorg.

Ny bitr rektor i Lyran/Mellanstadiet
Vi hälsar Stojanka Drinic välkommen som ny bitr rektor till arbetslaget Lyran. Stojanka började den 22 april och kommer från Södermalmskolan där hon arbetat som lärare under många år. Nu tar hon över som chef för mellanstadiet och får under våren tid att lära känna verksamheten samt dra upp planerna för nästa läsår.
Mycket varmt välkommen!

Sommarskola
Vi kommer erbjuda den elever i årskurs 6-8 som inte når målen (betyget E i ett ämne) en möjlighet till ökat stöd genom en sommarskola under veckorna 25, 26 och 27. Under dessa veckor kommer vi ha några lärare som erbjuder extra undervisning ca 4-5h per dag för att eleverna ska kunna ta igen eller repetera undervisnings-moment man missat eller haft svårt för. Denna sommarskola är ett erbjudande och helt frivillig. Vill du som elev ta del av denna möjlighet ber vi dig som är förälder ta en kontakt med elevens mentor så snart som möjligt så vi kan dimensionera sommarveckorna på bästa sätt. Vi behöver din anmälan senast den 9 maj.

Skolråd
Den 1 april samlades skolans skolråd med representanter från personal och föräldrar. Minnesanteckningar från mötet finns utlagda på http://nyaelementar.stockholm.se/skolrad. Vi slår gärna ett slag för att fler föräldrar ska gå med i och engagera sig i skolans föräldraförening. Mer information om detta finns även det på hemsidan.

Bok om Nya Elementar
Föreningen Nya Elementarare, en förening av gamla elever som gått på Nya Elementar, har dragit i gång ett bokprojekt där man vill dokumentera det som skett och sker på Nya Elementar från 1950 talet och fram till idag. Boken är under produktion och kommer vara färdig i början av 2015. Elever i årskurs 3, 7 och 9 har skrivit artiklar till boken och nu söker man efter skribenter som gick på skolan under 1970- och 1980-talet. Kanske finns dessa bland skolans föräldrar eller andra anhöriga. Om intresse finns att skriva en rad, kontakta mig.

Skolavslutning
Den 11 juni har vi skolavslutning på Åkeshovs slott. Välkomna!

Hälsningar från

Michael Martinson
Rektor

Dela:
Kategorier: