Till innehåll på sidan

Organisation

Nya Elementar är en F-9 skola med tillhörande grundsärskola.

Skolan är uppdelad i arbetslag med egna hemvisten och leds av biträdande rektor.
Arbetslagen är fördelade på följande sätt:

Skolans organisation och fysiska miljö är byggd för att synliggöra var och en.
1150 elever och 170 personal utgör en helhet med en tydlig gemensam grund. Helheten delas upp i mindre enheter. Varje enhet delas upp i arbetslag som arbetar i egna hemvisten där personal och biträdande rektor verkar. Eleverna är i sin tur indelade i mentorsgrupper bestående av 17-18 barn. Eleverna har i vardagen mycket nära till all den personal som de arbetar tillsammans med och har dessutom en direktkontakt i undervisningen med biträdande rektorn som är ansvarig för pedagogik, elevvård, personal och ekonomi i laget. Elever och personal har stor självständighet i laget men ska verka utifrån skolans gemensamma grund. Rektor och biträdande rektorer med ansvar för ett arbetslag var utgör skolans ledningsgrupp (LGR). Ledningsarbetet är fördelat så att rektor har det yttersta ansvaret för skolans verksamhet och leder ledningsgruppens arbete samt ansvarar för elevvårdsteamet.

Snabba demokratiska processer är A och O om vi vill komma från idé till förverkligande.
Hur beslutsprocessen går till är avgörande för resultatet. På Nya Elementar måste alla ta ställning i för dem viktiga frågor. På APT beslutas allt som rör det egna arbetslaget och alla frågor som berör fler än ett lag ska tas i Samverkansgruppen (SVG).
SVG består av en representant från varje lag, samt fackliga representater, som tar med sig lagets ståndpunkter i de frågor som ska avhandlas. I alla skolövergripande skolfrågor fattas det majoritetsbeslut. Ledningsgruppen fungerar som en styrelse som arbetar fram beslutsunderlag, gör konsekvensanalyser och leder utvecklingsarbetet på skolan. Beslutsprocessen för elever är uppbyggd på samma sätt med mentorsråd, lagråd, elevråd och skolråd. Föräldrarna deltar i lagråd/föräldraråd och på skolråd.

Dela:
Kategorier: