Till innehåll på sidan

Om Nya Elementar

Välkommen till oss på Nya Elementar, en kommunal grundskola i Bromma med närhet till kommunikationer och Åkeshovs grönska.

Nya Elemenentar har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9, både i grund- och grundsärskola. Vi har närapå 1200 elever och 175 personal.

Under Nya Elementars ledning drivs även Bromma Kyrkskola (F–2 med 84 elever och 10 personal).

Nya Elementar har en lång historia. 1999 öppnade vi upp dörrarna för en verksamhet i en nyrenoverad funkisskola där de gamla detaljerna är bevarade och blandade med de moderna för att fungera i en modern skola.

På Nya Elementar ges eleverna likvärdig tillgång till IT och därmed bättre möjlighet till kunskap som förbereder dem till det digitaliserade samhället. För att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration har vi på Nya Elementar sett till att vi har likvärdig tillgång till digitala verktyg. Vi har investerat i hårdvara genom inköp av digitala enheter för samtliga elever. Syftet är att nå en högre måluppfyllelse hos elever och särskilt gynna elever i behov av särskilt stöd.

Nya Elementars vision är att: "På Nya Elementar utvecklar du förmågor som stärker dig som individ så att du kan vara medskapare till en hållbar värld".

Ingress: 
Välkommen till oss på Nya Elementar, en kommunal grundskola i Bromma med närhet till kommunikationer och Åkeshovs grönska.