Till innehåll på sidan

Information till vårdnadshavare vid höstterminsstart

Vänligen ta del av Nya Elementars förväntansdokument där skolans ordningsregler, rutiner vid frånvaro/närvaro, regelverk vid lån av digitala enheter, skolböcker med mera finns beskrivet.

Till dokumentet hör en godkännandeblankett som vårdnadshavare ska skriva under efter att ni tagit del av dokumentet.

I samband med dagens upprop delades en godkännandeblankett ut till eleverna, så fråga ert barn om blanketten. Underskriven godkännandeblankett önskar vi återlämnad till mentor/klasslärare senast fredagen den 20 augusti.

Förväntansdokumentet finns även på Skolplattformen.

Dela:
Kategorier: