Till innehåll på sidan

Inskolning förskoleklass

För att ditt barn ska få den bästa tänkbara starten i skolan väljer vi att ha inskolning innan sommaren och i början av det nya läsåret.

Syftet med inskolningen är att vi ska få lära känna barnen och för att barnen ska få bekanta sig med skolmiljön och pedagogerna. 

På grund av rådande situation kring covid-19, har vi för att minska smittorisken gjort förändring i vår inskolningsprocess. Vi har ersatt det fysiska föräldramötet med ett digitalt föräldramöte, tagit bort ett inskolningstillfälle och förlagt sångstunden utomhus istället för inomhus. 

Digitalt föräldramöte

Du som vårdnadshavare får ta del av viktig information angående inskolningen och skolstarten genom ett digitalt föräldramöte måndag den 10 maj klockan 11.30–12.30. Länk till mötet kommer att publiceras några dagarna innan mötet. Inbjudna är vårdnadshavare till förskolebarn som börjar på Nya Elementar och på Bromma Kyrkskola.

Besöksdagar

Vid två tillfällen innan sommaren, kommer våra blivande förskolebarn på besök. Brev med information om vilka besöksdagar som ditt barn är inbjuden till samt tider för besöken, är hemskickat med posten.

Nya Elementar

  • Besöksdag 1 – 18 maj
  • Besöksdag 2 – 25 maj eller 27 maj

Bromma Kyrkskola

  • Besöksdag 1 – 18 maj eller 21 maj
  • Besöksdag 2 – 25 maj

Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer på besöksdagarna.

Frågor

Har du frågor kring inskolningen, kontakta Skolexpeditionen.

Skolexpeditionen 

Varmt välkomna!

Dela: