Till innehåll på sidan

Dags att söka skola till höstterminen 2021

Ansökningstiden är 15 januari till 15 februari. Alla som vill är välkomna att söka till Nya Elementar eller Bromma Kyrkskola. Vi tar främst emot elever till förskoleklass och årskurs 7.

Alla elever som vill är välkomna att söka till Nya Elementar. Vi tar främst emot elever till förskoleklass och årskurs 7, men naturligtvis går det att söka till skolan oavsett årskurs.

Ansökan inför nästa läsår (2021-22)

Den 15 januari öppnar antagningstjänsten för ansökningar för förskoleklass eller elever som behöver byta skola inför augusti 2021. Skolsöksperioden stänger den 15 februari. Inför skolsöksperioden skickas en broschyr med information om valet från Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Söka skola guide

Under skolsöksperioden sker urvalet med hänsyn till den relativa närhetspricipen, vilket innebär att om barn A och B har sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts båda barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen. (Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar - inte fågelvägen.)

Regler för antagning 

När nya grupper på Nya Elementar skapas utgår vi från följande riktlinjer:

  • Vi blandar elever från olika områden och förskolor/skolor
  • Vi strävar efter en jämn könsfördelning
  • Vid skapandet av fungerande grupper är information från avlämnande förskola/skola av stor vikt
  • Elever som börjar på Nya Elementar ska helst inte behöva komma ensam till en grupp utan någon tidigare klasskamrat.

 

Har du frågor angående skolan, kontakta oss gärna.

Årskurs F–3

Övergripande frågor: Biträdande rektor Sara Elvermåhr

Specialpedagogiska frågor: Alexandra Timner eller Louise Brunnander

Verksamhetsfrågor: Nya Elementar Jenny Dahlström, Bromma Kyrkskola Pia Forsgren

Årskurs 4–6

Övergripande frågor: Biträdande rektor Stojanka Drinic

Specialpedagogiska: frågor Susanne Lännström

Årskurs 7–9

Övergripande frågor: Biträdande rektor Roger Thuring eller Biträdande rektor Birgitta Långberg

Specialpedagogiska frågor: Heba Khalaf Charaneck eller Paula Ahnmark Semart

Grundsärskolan

Övergripande frågor: Biträdande rektor Annika Hermansson

Specialpedagogiska frågor: Blenda Göransson

 

Att söka skola utanför skolvalsperioden 

När skolan får in en ansökan utanför skolsöksperioden kontaktar vi den sökande endast om det finns plats och en process påbörjas för att ta emot eleven. Urvalet sker som vanligt med hänsyn till den relativa närhetsprincipen. Ansökan finns inte kvar i någon kö på skolan, utan en ny ansökan krävs (det går inte heller att hänvisa till en gammal ansökan) för att det ska bli aktuellt med en plats vid ett senare tillfälle. 

Ansökningsblankett att använda utanför Söka skola perioden publiceras när skolvalsperioden är slut.

Du som är nyanländ

Du som är nyanländ ska vända dig till START Stockholm för att få hjälp med skolplacering. 

Plats i förskola och skola för nyanlända 

Kontaktuppgifter 

START Stockholm
Hornsgatan 124
117 28 Stockholm
Telefon: 08-508 335 00
E-post: start-mottagning@edu.stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: