Avlämning och hämtning av barn - rekommenderad plats

Avlämning och hämtning av barn utanför skolan påverkar trafiksituationen. 

Trafiken utanför skolan har, i och med ombyggnaden av Åkeshovs sim- och idrottshall samt det växande elevantalet, ökat kraftigt de senaste året. Alternativa av- och upphämtningsplatser för elever undersöks i vårt kapacitetsökningsprojekt. 
Fram till dess att en permanent lösning finns rekommenderar vi dig som förälder att följa våra anvisningar för avlämning. Vi hänvisar dig som vill lämna ditt barn med bil till parkeringen vid Åkeshofs slott (se bild). Att gå från parkeringen genom tunneln till skolan tar bara ett par minuter, det är även en trygg, säker och trafikfri väg till och från skolan.

Dela:
Kategorier: