Studiebesök från Tyskland

Torsdagen den 24 november tog vi emot besök från Carlo-Schmid-Oberschule, en skola i Berlin.

Syfte med besöket var att få höra hur vi på Nya Elementar arbetar med inkludering och implementeringen av vårt ikt-arbete (digitaliseringen). Stort tack till dig Arvid som guidade besöket. Imponerande att du gjorde det på tyska!

Tack även till Filippa, Vera P, Ebba B och Elin i A9 samt Mia Hasselblad, lärare i Apollo, och Alexandra Timner, speciallärare i Apollo, som också deltog i studiebesöket och bidrog med ert engagemang och kompetens - tack!
 

Dela: