Information till vårdnadshavare angående nyhet i media

Med händelse av de artiklar som just nu sprids i media, angående elever som har ofredats sexuellt på väg till och från skolan, känner jag som rektor ett behov av att bemöta viss information.

Många artiklar i media har fokuserat just på Nya Elementar och våra elever, jag vill belysa att vi som skola tycker det är bra att problemen tas upp i media, men att mycket information är felaktig, framförallt har detta varit en svårighet för hela området och de unga som bor i Bromma, inte bara för Nya Elementar.

Vi på Nya Elementar har vid två tillfällen under vårterminen 2016 tillkallat polis till skolan då elever har uppmärksammat en man som vid ena tillfället blottat sig och vid andra tillfället gjort närmanden mot elever. Vid båda dessa tillfällen har polis tillkallats och snabbt kommit till platsen. Polis har genomsökt området och samtalat med berörda.
I mitten av september blev vi informerade om att elever från Norra Ängby hade utsatts för en blottare vid Kyrksjön.
Vid detta tillfälle sköttes polisanmälan av Norra Ängby skola. Vi på Nya Elementar gick ut med information till all vår personal.

Vi som skola tar givetvis oerhört allvarligt på det inträffade, och alla ärenden är polisanmälda.
All personal är informerad och håller extra uppsikt över eleverna på och runt skolan, personal finns alltid närvarande vid skolaktiviteter.
Vi vill poängtera att skolan inte kan agera i polisärenden. Det vi kan göra är att informera, hålla uppsikt och bemöta frågor, fundering och eventuell oro.

Vi vill tillsammans med er skapa tryggaste möjliga situation för våra elever såväl under skoltid som på vägen till och från skolan.

Mikael Odin, Rektor

Dela:
Kategorier: