Skolans moderna historia

Föreningens Nya Elementarare årsmöte 2013 konstaterade att Nya Elementars historia från 1950-talet till idag borde skrivas och ges ut i bokform. Historien från 1828 till omkring mitten av 1900-talet är väldokumenterad. Årsmötet utsåg en arbetsgrupp med uppgift att beskriva skolans historia i vidaste bemärkelse – byggnaden, läroplaner, betygssystem, lärarkåren, studentexamen, sammanläggningen av gymnasiet med Blackebergs läroverk (gymnasium), evakueringsskola och åter på 2000-talet egen skola (grundskola m.m.), elevföreningar, skolråd, sjuk- och hälsovård m.m.

Arbetsgruppen består av rektor Michael Martinson, Ingvar Krakau och Lennart Ragvaldson. De två sistnämnda tog studentexamen 1961. Gruppen benämner sitt arbete ”Projekt 50+” och räknar med att en bok ska föreligga klar till föreningens 70:de årsmöte i april 2015. Bokens titel har inte bestämts än.

Nuvarande 9:or, 3:or, särskolan och resursskolan deltar genom uppsatstävling under tiden fram till 1 juni 2014. Intresset är stort. Några bidrag kommer med i boken, andra avses publiceras på webbsida.F

lera författare med förflutet i Nya Elementar (t.ex. P.C. Jersild, Gunnar Harding, Barbro Lindgren, Sven Lindahl) har lämnat bidrag till boken i form av egna berättelser från skoltiden eller utdrag ur sina författarskap där skolan förekommer. F.d. Justitiekanslern Johan Hirschfeldt, Ulf ”Hajen” Hannerz (han med slamkryparen i 10000-kronorsfrågan på TV på 1950-talet), Sven ”Terpa” Lindahl (han som skrev ”Mälarö kyrka” och var nyhetsuppläsare på 60-talet) och Lisa Elvegård (en av föreningen Nya Elementarares stipendiat 2012) är exempel på andra medverkande.

Har du någon förälder, mor- eller farförälder som vill berätta något som de upplevt under sin tid i Nya Elementar, så tar arbetsgruppen tacksamt emot bidrag, gärna fotografier också. Lämna dessa till rektor Michael Martinsson före 20 september 2014.
 

För föreningen Nya Elementarare
Lennart ” Raggen ” Ragvaldson

Dela: