Till innehåll på sidan

Mira, Grundsärskola

”Utifrån elevens behov, med nytänkande, stor nyfikenhet och
systematik, utvecklar ledare och medarbetare på Nya Elementar en skola som är ett mycket gott föredöme för andra skolor i Sverige.”
- SIQ, Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2008

Särskola har funnits som en del av Nya Elementar sedan 2002, då en träningssärskola (Orion) startades upp i hjärtat av Nya Elementars lokaler. Integrerade elever i grundsärskola har funnits i särskilda undervisningsgrupper sedan skolan startade 1999 och läsåret 06/07 startades en särskild grundsärskolegrupp.

Läsåret 11/12 slogs alla särskolegrupper på skolan ihop och bildade arbetslaget Mira, en grundsärskola med ett fritidshem; Mira fritids.

Grundsärskolans lokaler är centralt placerade i skolan. Alla elever på Nya Elementar möter varandra i vardagen, i matsalen, på skolgården, i fritidsverksamheten samt ibland även i undervisningen. Eleverna deltar efter förmåga i för hela skolan gemensamma aktiviteter, som t ex elevens val, Nya Elementardagen och projektarbeten.

Föredömligt!
Skolan har en stor flexibilitet när det gäller olika grupperingar för att integrera eleverna och anpassa undervisningen så långt det är möjligt utifrån varje elevs förutsättningar.
- Skolinspektionen 2010

Grundsärskolan Mira har för närvarande plats för ca 40 elever i årskurs 1-9. Mira består av tre stadier uppdelade i sex klasser med 6 till 10 elever i varje klass. Eleverna undervisas av ett lärarlag bestående av specialpedagoger, speciallärare, lärare och elevassistenter. Till verksamheten finns även en logoped knuten. Varje elev har sin egen arbetsplats och tillgång till dator eller iPad. Eleverna undervisas utifrån sin individuella förmåga, med pedagogiska metoder som anpassas efter varje elevs unika behov. Några elever är inkluderade i andra undervisningsgrupper på skolan.

Målet med vår verksamheten är att varje elev ska inhämta och utvecklas så långt som möjligt. Vi vill att alla elever ska få med sig kunskaper som är nödvändiga och som ligger till grund för fortsatt utbildning, en levande social ge-menskap, samt trygghet och lust att lära mera.

Mira erbjuder även fritids och korttidstillsyn.  Denna omsorg sker dagtid, måndag till fredag i Miras lokaler samt på fritidsklubben Satelliten.
Där möts alla elever för att deltaga i välplanerade fritidsaktiviteter.

Särskolan tillgodoser sina elevers  behov av stöd på ett mycket gott sätt!
- Skolinspektionen 2007

 Kontakta Mira.

Dela: