Till innehåll på sidan

Mira, Grundsärskola

Mira är Nya Elementars grundsärskola

Vi finns centralt mitt i Nya Elementars lokaler och har varit en del av Nya Elementar sedan 2002.

Vår struktur 

Mira har en stadieindelad organisation med ett eget fritidshem. Vi har för närvarande plats för ca 46 elever i årskurs F–9. Våra klasser fylls av elever som läser ämnen samt ämnesområden.

Mira har är ett stort sammansvetsat lag med bred kompetens. Vi som finns vid elevernas sida under skol- och fritidsdag är speciallärare, barnskötare, specialpedagoger, elevassistenter och lärare. Personalgruppen har sedan ett år tillbaka agerat som NAV-skola för samtliga grundsärskolor i Stockholm vilket innebär att vi tillhandahåller handledning för våra kollegor i grundsärskolor samt grundskolor med elever som läser enligt grundsärskolans läroplan.

Vårt arbetssätt

På Mira arbetar vi individanpassat och medvetet med varje elev enligt grundsärskolans läroplan. Alla elever har tillgång till undervisningsmaterial som skapar förutsättning för ett målinriktat elevnära arbete. Vi tillhandahåller specialpedagogiskt material och varje elev har en egen device under skoldagen från årskurs F–9.

Målet med vår verksamhet är att varje elev ska inhämta och utvecklas så långt som möjligt. Vi vill att alla elever ska få med sig kunskaper som är nödvändiga och som ligger till grund för fortsatt utbildning, en levande social gemenskap samt trygghet och lust att lära mera.

Vår omsorg

Mira erbjuder även fritids och korttidstillsyn. Denna omsorg sker dagtid, måndag till fredag i Miras lokaler enligt läroplanen för fritidshem. Där möts alla elever för att delta i välplanerade fritidsaktiviteter skapade utifrån elevernas intressen och tydlig pedagogisk målbild.

 

Dela: