Till innehåll på sidan

Lyran, 4-6

Lyran är Nya Elementars mellanstadium. Vi arbetar med årskurs 4-6.

Arbetslaget består av lärare, fritids-pedagoger och elevassistenter som tillsammans
ansvarar för elevens hela dag, såväl undervisning som rastverksamhet och fritidsklubb.
Arbetslaget leds av en biträdande rektor som dessutom har undervisning i laget.
Vi använder oss av Stockholms skolwebb förfrånvarorapportering mm. och använder skolans webbplats som vår främsta informationskanal.

I vårt arbete utgår vi från elevens individuella förutsättningar och vill göra varje barn till ett tryggt och aktivt kunskapssökande barn.

Årshjul

Se Lyrans årshjul här. (pdf)

Föräldrasamverkan

Alla Lyrans föräldrar representeras av utvalda föräldrar i All-lagråd och skolråd.

Elevinflytande

Klassråd - Lagråd - Elevråd
Varje klass har regelbundna klassråd. En elev från varje klass representeras i Lagrådet som träffas några gånger per termin. Lyrans elever finns även representerade i skolan Elevråd.

Trygghetsgrupp

I Lyrans arbetslag jobbar vi varje dag med tryggheten - i klassrummet, korridoren, rasterna och på fritidsklubben Satelliten. Ett ständigt pågående arbete! 
För att alla ska vara trygga i skolan behöver det finnas tydliga ordningsregler. Personal och vårt elevråd har arbetat fram skolans ordningsregler. Om ordningsreglerna inte respekteras följs de upp enligt Lyrans konsekvenstrappa.
Personal från Lyran finns med i skolans Trygghetsgrupp som träffas regelbundet.
I varje klass finns det två elever som är kamratstödjare.

Bibliotek

Skolans bibliotek och expedition ligger mitt i skolan. Där kan man låna böcker, sitta och läsa och låna datorer. Varje elev har ett eget bibliotekskort.

Satelliten

Satelliten är vår mellanstadieklubb som erbjuder eleverna inspirerande och utvecklande aktiviteter på eftermiddagen. Det finns en variation av aktiviteter som är inriktade på socialt samspel, rörelse, skapande och kunskap. Vår målsättning är att barnen väljer att stanna kvar på fritids i stället för att gå hem. Dels för att det finns vuxen tillsyn men också för att vi kan erbjuda ett bra mellanmål samt en meningsfull fritid.

Kontakta Lyran.

Dela:
Kategorier: