Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Med den nya skollagen har reglerna för när elevledighet ska beviljas skärpts.

Här nedan följer ett stycke från skolverkets hemsida med svaret på den vanligaste fråga som ställs gällande elevers ledighet.

Vad är ogiltig frånvaro i de obligatoriska skolformerna?
I de obligatoriska skolformerna är eleverna skyldiga att delta i verksamheten om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om eleven är sjuk eller motsvarande ska skolan informeras om detta. Om eleven behöver vara ledig av andra skäl kan rektorn medge ledighet för s.k. enskilda angelägenheter. En elev kan också vid enstaka tillfällen bli befriad från annars obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Även i sådana fall krävs beslut från rektorn. Om eleven är frånvarande i andra fall är det att betrakta som ogiltig frånvaro.
7 kap. 17 - 19 §§ nya skollagen

Vi beviljar aldrig ledighet under perioder med nationella prov.

Vill du ansöka om ledighet, kan du göra detta via Skolplattformen -> Frånvaro Närvaro -> Ledighetsansökan. skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare

Dela: