Till innehåll på sidan

IKT

Elever och IT

På Nya Elementar har alla elever i årskurs F-9 en egen digital enhet. Vi var med denna satsning en av de första kommunala grundskolorna i Stockholm med en 1:1-lösning.

Vi strävar ständigt efter att utveckla vår skola med elevens bästa i fokus. Vi ser tillgången till en egen digatal enhet som central för att:

  • Vara en skola som alltid ligger i framkant med pedagogisk utveckling.
  • Skapa en mer stimulerande lärmiljö
  • Ge elever ännu bättre stöd
  • Utveckla arbetet med lärande och bedömning
  • Förbereda eleverna för arbetsliv och studier efter grundskolan
  • Följa med i samhällsutvecklingen i användningen av modern teknik

Våra övergripande mål med IKT-arbetet är att:

  • Måluppfyllelsen hos elever ska öka
  • Digitaliseringen ska vara en integrerad del i undervisningen och särskilt gynna elever i behov av särskilt stöd
  • Underlätta administrativa arbetsuppgifter för personalen
  • Fullfölja den del av läroplanen där digitaliseringen numer har en viktig del

 

IKT står för informations- och kommunikationsteknologi. Att besitta en digital kompetens handlar om att tillgodogöra sig kunskaper om såväl hårdvaror som mjukvaror. Digital kompetens innebär att kunna hantera digitala verktyg (såsom exempelvis datorer, digitalkameror, läsplattor) att kunna använda digitala kommunikationskanaler och att ha kunskaper i de program som krävs för användningen. Digitala kommunikationskanaler kan användas för såväl interaktion som informationshämtning. 

 

Dela:
Kategorier: