Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

Hur gör jag en frånvaroanmälan?

All frånvaro ska anmälas innan klockan 08:00 varje dag eleven är frånvarande.
Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro på tre sätt:

 • Skolplattformen (kräver e-legitimation)
 • SMS-tjänst eller appen Anmäl frånvaro.
 • Telefon:
  • 076-120 77 01, för elever i förskoleklass
  • 076-120 77 02, för elever i årskurs 1
  • 076-120 77 04, för elever i årskurs 2
  • 076-120 77 62, för elever i årskurs 3
  • 076-120 77 97, för elever i arbetslag Mira
 • 08-508 077 06 är skolans automatiska frånvarotelefon och gäller frånvaroanmälan för elever i årskurs 4–9. Uppge tydligt barnets namn, klass och datum, gärna två gånger. Telefonsvararen lyssnas av endast en gång per dag vid klockan 8:30.
Dela:
Kategorier: